Tillbaka

Engagemang som går i arv

Far och dotter Nea och Stig Strandberg brinner för sitt engagemang i Hem och Skola-föreningen i Norra Paipis skola. Stig var styrelsemedlem då Neas syskon var skolelever. I dag är Neas barn elev i skolan.

Norra-Paipis skola är en smältdegel där barn från landsbygden i norra Sibbo träffar stadsbarn från Träskända. Skolan har en aktiv Hem och Skola-förening som har blivit en samlingsplats för många av barnens föräldrar. I skolan finns 65 elever varav omkring hälften kommer från Träskända.
Gemenskapen i skolan är god. En viktig faktor som stöder detta är arbetet som föräldrar och styrelsemedlemmar gör i Hem och Skola vid Norra Paipis skola.

Det man får ut av Hem och Skola-verksamheten fortsätter livet ut. Det är viktigt i dag när alla bara springer hit och dit. Verksamheten är en samhörighet som blir en stöttepelare i samhället, säger Stig Strandberg.


– Hela byn brukar delta i vår julmarknad som alla i skolan förverkligar tillsammans, säger Nea Strandberg.
Hon är styrelsemedlem i föreningen och mamma till dottern Avin som går på sexan samt sonen Asan vars skolstart är inkommande höst.
Nea Strandberg har själv gått i en stor finskspråkig skola i Träskända. Hon valde svenskspråkiga Norra Paipis skola för sina barn då hon kände till skolan och den goda gemenskapen där genom av att hennes yngre syskon varit elever i skolan.
Strandbergs föräldrar var engagerade i skolans föräldraförening då hennes systrar gick där.
– Jag satt omkring tio år i styrelsen medan min hustru Ansa Strandberg skötte om bokföringen, berättar Stig Strandberg.
Ansa Strandberg inflikar att makarna kände till föräldrarna till barnen i Norra Paipis mycket bättre än föräldrarna till Neas klasskamrater som bodde nära dem i Träskända.
För Nea Strandberg känns det som en förmån att på ett positivt sätt stödja sina barns skolgång. Föräldraföreningen har varit med om att samla in pengar till såväl läsplattor som idrottsredskap och strävar till att förse skolan med extramaterial då det behövs.
– Det känns fint att via de beslut vi gör i styrelsen kunna hjälpa både skolan och barnen, säger hon.
Stig Strandberg medverkar ännu i dag i skolans verksamhet men nu i rollen som skolfarfar. Som tidigare föreningsaktiv vill han på det här sättet stödja lärarnas arbete.
– Jag gör det också för mina egna barnbarn. Jag tycker att det är viktigt att man vet vad som händer i skolan, säger han.
Som skolfarfar har han deltagit i Hem och Skola-föreningens möte för att berätta mer om sig själv och vad han gör samt för att bekanta sig med skolbarnens föräldrar. Han skulle gärna se att skolfarfarverksamheten skulle kopplas ihop med Hem och Skola för att kunna vara mera till hjälp i skolan.


Alla bara springer hit och dit
– Det man får ut av Hem och Skola-verksamheten fortsätter livet ut. Det är viktigt i dag när alla bara springer hit och dit. Verksamheten är en samhörighet som blir en stöttepelare i samhället, säger Stig Strandberg.
Han är övertygad om att föreningsarbetet lär de aktiva om olika roller i samhället som på sikt kan föra dem framåt. Engagemanget i föräldraföreningen ger också ett annat pers-pektiv på händelserna i skolan än vad en förälder får av att läsa meddelanden på Wilma.
– Du är heller aldrig ensam som förälder utan har en gemenskap bakom dig, säger Nea Strandberg.
Hon poängterar att Hem och Skola-arbetet inte bara får innebära styrelsemöten och förpliktelser.
– Det skall vara roligt också. Vi har ett par gånger ordnat middagar för styrelsemedlemmarna. Det är ett trevligt gäng och träffarna har gett mig flera nya vänner, säger hon.


Fliten belönas efter jobbet
Under de städgillen som ordnats är man noga med att fliten belönas efter jobbet.
– Vi brukar avsluta dem med att grilla korv tillsammans, säger hon.
Stig Strandberg har många goda minnen från sina aktiva föreningsår och för hans del fortsätter frivilligarbetet i skolfarfars tecken.
Ett stenkast från familjen Strandbergs hem ligger Träskända daghem.
– Jag var med om grundandet av Träskända dagisförening för trettio år sedan och brukar kalla det ”mitt” dagis, säger han med ett skratt.
Då daghemmet grundades gick hans barn där. I dag är det barnbarnens tur. Vem vet, kanske de också växer upp som aktiva Hem och Skola-föräldrar, som modern och morföräldrarna?

Stig Strandberg

Profil
Namn: Stig Strandberg.
Bor med frun Ansa och pudeln Luna i Kyrölä som finns i Träskända stad. Paret har fyra fullvuxna döttrar, varav en bor i Stockholm, och fem barnbarn.
Har varit med om fem styrelseperioder både från år 1990 och på 2000-talet i sammanlagt 10–12 år.
Tycker att bäst med Hem och Skola-verksamheten är samhörigheten samt vetskapen att man kan hjälpa både eleverna och skolan.

Profil
Namn: Nea Strandberg.
Bor i Träskända tillsammans med barnen Avin Altay, 12 år, och Asan Strandberg, 6 år.
Har varit Hem och Skola-medlem sedan 2013.
Tycker att det bästa med Hem och Skolaverksamheten är att kunna erbjuda ele­verna trevliga och bra upplevelser i skolvardagen som bussresor, teater­besök och mycket mer.


Text och foto: Marit Björkbacka

Tidningen Hem och Skola 2/2019