Tillbaka

Fem frågor: Muncca utmanar alla skolor i Svenskfinland

Våren 2023 fick Thomas Londen, klassförälder för 7D i Hoplaxskolan i Helsingfors, en idé. Han ville hjälpa barnfamiljer som flytt kriget i Ukraina och fick med hela skolan på projektet.

Berätta om ert projekt!
– Syftet med projektet Hjälp och stöd från barnfamiljer till barnfamiljer var att samla in saker, kläder och pengar till ukrainska familjer som flytt till Finland. Målgruppen kunde i princip ha varit vilken utsatt grupp som helst, men Ukraina kändes nära och berörande. Valet visade sig engagera mer än vi hade vågat hoppas på, det blev ett bra samarbete mellan föräldrar, elever, skolan och föräldraföreningen.

Thomas Londen och gruppen bakom projektet vill gärna fungera som inspiration för andra skolor i Svenskfinland. Tanja Mustonen är huvudkoordinator
för organisationen Ukrainalaisten yhdistys Suomessa. FOTO: Tobias Andersin

Hur gjorde ni rent praktiskt för att komma igång?
– I samråd med skolans Hem och Skola-förening och skolan kom vi fram till att det bästa tillvägagångssättet var att skolan stod som huvudarrangör men att arbetet till största del utfördes av oss föräldrar. Vi blev en kärngrupp på ungefär tio personer, främst klassföräldrar, som koordinerade projektet. Vi tog kontakt med organisationen Ukrainalaisten yhdistys Suomessa för att få reda på vad som verkligen behövs, och det visade sig genast att det är saker för att bygga upp ett nytt hem och börja ett nytt liv som efterfrågas mest: husgeråd, textilier, cyklar, barnstolar, livsmedel och mind­re möbler. Samarbetet gick väldigt smidigt.

Hur organiserade ni insamlingen?
– Vi delade in projektet i två delar: en insamling av förnödenheter och en penninginsamling där slutsumman var avsedd för att ordna sommarläger för ukrainska barn och ungdomar i Finland. Det här sköttes via den ukrains­ka organisationens konto, som vi fick ett eget referensnummer till.
– För att samla in materiella donationer gav skolan oss lov att använda två garage som finns i skolbyggnaden. Vi funderade ut ett enkelt och smidigt system för dejour som enkelt går att tillämpa i vilken skola som helst. Uppsamlingspunkten gjorde det lätt för familjerna att lämna sina donationer, och dessutom kunde eleverna ta med sig mindre donationer till skolan som lärarna sedan såg till att kom fram till garagen. På några veckor fyllde vi elva bil­­las­ter med grejer.

Vad är ditt tips till andra skolor som vill göra något liknande?
– Först och främst vill jag utmana alla and­ra finlandssvenska skolor att starta liknande projekt! Börja med att samla idéer, gör en projektplan, bilda en planeringsgrupp och en tydlig ansvarsfördelning så att bördan på enskilda inte blir för stor och gör det enkelt att donera. Och kom ihåg att hela tiden informera hemmen och skolans personal om hur projektet framskrider. Efter diskussioner med skolan fick vi i det här fallet använda Wilma som informationskanal, men minst lika viktig var klassföräldrarnas kommunikation med sina klasser.

Blir det något uppföljande projekt?
– Det är upp till föräldraföreningen, klassföräldrarna och skolan. En stor insamling kräver ett stort engagemang, men det är sam-tidigt mycket belönande. Vårt arbete började i liten skala men växte med tiden eftersom intresset och engagemanget var så stort. Kanske kan vi också engagera lågstadiet om det blir en fortsättning. Det här projektet lyckades över alla förväntningar eftersom så många ville ställa upp och hjälpa.

Text: Catrin Sandvik