Tillbaka

”Samarbete och kommunikation a och o”


Ett sällsynt aktivt samarbete med staden och en satsning på god kommunikation är framgångsreceptet för den tvåspråkiga takorganisationen Borgånejdens föräldraföreningar.
– Samarbetet mellan den finska och den svenska sidan är också viktigt och något vi vill satsa ännu mer på, säger föreningens ordförande Marika Salomaa.
Porvoon vanhempainyhdistykset, Föräldraföreningar i Borgå är en tvåspråkig takorganisation med 23 olika föräldraföreningar varav åtta är svenskspråkiga. Anmärkningsvärt för föreningen är det starka samarbetet med stadens tjänstemän och bildningsväsendet i synnerhet under den tuffa coronavåren.


Vad har ni satsat på i er förening?
– Vi har en öppen och aktiv dialog med tjänstemännen i Borgå stad och representanter för föräldraföreningarna sitter med i flera av stadens arbetsgrupper. Under undantagstillståndet under coronavåren har vi varit väldigt aktiva och skickade bland annat ut gemensamma pressmeddelanden tillsammans med Borgå stad. Stadens tjänstemän och skolornas rektorer och kuratorer kontaktar också aktivt oss och frågar oss om vår åsikt i olika frågor.
– Vi har också satsat på att aktivt lyfta fram föräldraverksamheten i skolor och på daghem genom att uppmärksamma 52 åtgärder om året. Det görs väldigt mycket bra och viktigt i föräldraföreningarna och tanken är att dela med sig av erfarenheterna samt sporra och engagera andra.


Hur gör ni för att förverkliga era mål?
– En viktig aspekt är att ha klara strukturer för verksamheten eftersom folk ofta är aktiva i föreningen en kort tid. Vi satsar också mycket på vår kommunikation. Tanken är att under hösten ge ut ett nyhetsbrev två gånger i månaden och lyfta fram varför samarbetet mellan skolan och föräldraföreningen är så viktigt. Att sprida hopp och en positiv anda är andra viktiga faktorer jag vill lyfta fram. Det kan och bör lyftas fram via samarbete och en god kommunikation.

En bärande tanke är att sprida en positiv känsla. Jag tror starkt på att alla konstruktiva och positiva sätt att närma sig olika frågor är det bästa sättet att engagera andra.


Hur engagerar ni föräldrarna i verksamheten?
– Jag önskar att fler föräldrar deltog i arbetet. Du behöver inte vara medlem i styrelsen, det räcker med att du för fram din egen åsikt. En bärande tanke är att sprida en positiv känsla. Jag tror starkt på att alla konstruktiva och positiva sätt att närma sig olika frågor är det bästa sättet att engagera andra. Det handlar också om att konkret berätta om sådant som pågår, varför man gör saker och ting, vem som är med och att synliggöra det faktum att vi deltar aktivt i många frågor och vill påverka.
– De flesta familjer har fullt upp, men vi har funderat mycket på hur man ens tillfälligt kan få med fler föräldrar. Alla små gester och åtgärder räknas och är viktiga. Alla 23 föreningar är inte lika aktiva, men om det finns några väldigt aktiva kan engagemanget smitta av sig på de andra föreningarna.


Varför är du själv med?
– Jag vill påverka frågor som berör barn och ungas välfärd, mina egna fem- och sjuåringa barns framtid, men också alla andra barns.
– Utbildningsfrågor har alltid intresserat mig. Jag är utbildad pedagog, men arbetar numera med kommunikation. Jag ser enbart möjligheter när det kommer till att utveckla skolan och här kan var och en delta. Inom föreningen tänker vi också mycket på att det ska finnas representation från alla nivåer med, från daghem till högre skolklasser.


Hur fungerar tvåspråkigheten i er förening?

– Samarbetet mellan den finska sidan är starkt, men jag hoppas att det skulle bli ännu bättre. En stark tvåspråkighet är en rikedom. På den svenska sidan har man en stark tradition av att jobba tillsammans och den här modellen med ett aktivt nätverkande är något den finska sidan kan ta lärdom av.


Text: Jenny Jägerhorn

Tidningen Hem och Skola 3/2020