Tillbaka

Fem skolor blev en i Korsholm

Kvevlax lärcenter samlar elever och lärare från fem tidigare byskolor. Många är nöjda och tycker att övergången fungerat smidigt, till stor del tack vare att man satsade mycket på att redan på förhand förbereda eleverna för en gemensam skola.

I Kvevlax lärcenter finns det många öppna lärmiljöer.

Rasten är slut och stora grupper av skrattande och hojtande barn springer upp för backen till den röda skolbyggnaden. Varje årskurs har en egen ingång och en liten stund är det trångt i farstun då alla ska ta av sig sina skor samtidigt. Jackor och mössor hängs upp och småningom blir det tyst i korridorerna då alla går till sina klassrum.
Korridorer är egentligen ett missvisande ord för utrymmena som binder ihop de olika delarna av Kvevlax lärcenter med varandra. Skolan är byggd med den senaste läroplanen i åtanke, där flexibla lärmiljöer betonas som komplement till klassrumsundervisningen.
– Tanken är man ska kunna jobba nästan överallt i byggnaden. Här finns inga långa, tomma korridorer, säger skolans rektor Ulrica Nyström.
I stället går man förbi många små aulor med sittplatser där mindre grupper kan hålla till. Även klassrummen är utformade med flexibiliteten i åtanke. Många har till exempel väggar som går att öppna så att man vid behov kan slå ihop flera rum till ett större.

Medan lärcentret planerades kämpade många föräldrar för att få behålla byskolorna. Nu då den nya centralskolan väl är ett faktum har responsen från föräldrarna ändå till stor del varit positiv, även om naturligtvis inte alla är nöjda.

Jessica Bergdahl är klasslärare och konstaterar att hon redan i sin tidigare skola tog med eleverna utanför klassrummen, men att det fungerar bättre här eftersom skolan är planerad för just det ändamålet.
– Samtidigt finns det också utmaningar. Vi har olika tider, och någon grupp kan vara på väg till maten medan andra sitter och jobbar. Vi övar oss på att gå tyst, säger hon och skrattar.
Skolan ger, trots sin storlek, en mysig och ombonad känsla med många små, sammanlänkade utrymmen.
Medan lärcentret planerades kämpade många föräldrar för att få behålla byskolorna. Nu då den nya centralskolan väl är ett faktum har responsen från föräldrarna ändå till stor del varit positiv, även om naturligtvis inte alla är nöjda.
Cecilia Ruotsala är ordförande för den nya Hem och skola-föreningen som har grundats i stället för tidigare föreningar för varje enskild byskola. Hon konstaterar att hon mest har hört gott om lärcenter från föräldrahåll, även om vissa saker kräver en inkörningsperiod.
– Många upplevde att vi fick information väldigt sent inför skolstarten. Det berodde på att saker helt enkelt inte var klara så att det skulle ha funnits något att informera om tidigare. Flera föräldrar har också tyckt att det är krångligt med skolskjutsarna och varit bekymrade över att en del barn får sitta länge i bussen. Systemet med skolskjutsar har gjorts om helt i samband med att verksamheten vid lärcentret inleddes. Vissa detaljer kunde säkert förbättras, medan annat helt enkelt bara behöver få ta lite tid för att bli en vana, säger hon.


Skapar nytt tillsammans
Bland lärarna är omdömet om den nya skolan också positivt.
– Det har gått över förväntan, säger Jessica Bergdahl, som tidigare var lärare i Kuni-Vassor skola. Jag tror det har att göra med att alla i lärarkollegiet varit medvetna om vilka skillnader som funnits mellan de tidigare skolorna och samtidigt gått in för att inte tvunget försöka hålla fast vid det gamla. I stället har vi jobbat för att skapa en helt ny och gemensam skolkultur.
Lärarna beslöt sig för att dela in eleverna i helt nya klasser istället för att bara slå ihop klasser från de gamla skolorna, vilket även det lyckades bättre än väntat.
– Det är jättefint att se hur eleverna har hittat varandra i nya konstellationer, säger Bergdahl.
Rektor Ulrica Nyström poängterar att man i alla de tidigare skolorna jobbade mycket med att förbereda sig för den nya skolan och för att skapa kontakt mellan eleverna.
Eleverna i de lägre klasserna gjorde presentationer av sig själva som packades i hemliga lådor och skickades runt mellan skolorna. De tittade på foton av varandra och pratade om vad alla hette. Eleverna i de högre klasserna gjorde filmer som de skickade till varandra och vissa brevväxlade. Några träffar mellan de olika skolorna ordnades också.
– I maj höll vi dessutom en skoldag där alla var tillsammans med sin nya klass och sin nya lärare som en försmak av hösten, säger Nyström.


Ovant med många elever
Levi Pörtfors i klass 5 C och Viktor Svan i 4 B gick båda tidigare i Kvevlax skola, för dem har inte skolvägen förändrats nämnvärt. Elin Holm i 5 C gick däremot tidigare i Petsmo skola, medan Alvin Stenman pi 6 A kommer från Veikars skola. För deras del är det numera skolskjuts som gäller. Båda tycker det fungerar bra.
– Det är kul att åka buss till skolan, säger Eelin Holm.
Trots att barnen kommer från olika skolor har det inte blivit så att alla bara hänger ihop med dem som de känner sedan tidigare.
– Det bästa med den nya skolan har nog varit att få nya kompisar, tycker Eelin Holm.
Alvin Stenman håller med. Han uppskattar att ha både nya och gamla kompisar samlade i lärcentret.
Eleverna är överens om att det kan kännas ovant med en så stor byggnad med många människor jämfört med vad de är vana vid.
– Ibland blir det lite trångt då det är mycket folk, säger Stenman.
Viktor Svan håller med.
– Särskilt i början kunde det vara lite svårt att hitta.
Däremot gillar de att få jobba i en fräsch byggnad med omväxlande utrymmen.
– Den gamla skolan var ganska sliten, men här är allting nytt och fint. Jag tycker speciellt mycket om ett av grupprummen där vi brukar läsa ibland, berättar Levi Pörtfors.
Viktor Svan uppskattar att skolgården är så stor. Han får medhåll av de andra, det finns mycket att göra då man är ute på rast.


Ny förening
Då det blev klart att de tidigare byskolorna skulle stängas beslöt man i de gamla Hem och Skola-föreningarna i samråd med förbundet att grunda en helt ny förening för Kvevlax lärcenter. Den nya föreningens ordförande, Cecilia Ruotsala, var tidigare vice ordförande i Petsmo Hem och Skola-förening.
– I styrelsen finns en representant från varje by och vi har försökt ta vara på sådant som fungerat bra i alla de tidigare föreningarna. Den stora fördelen med en helt ny förening är att man får börja från noll och utgå från vad det finns för behov och önskemål just nu.
Nu i början ligger föreningens fokus på att lära känna skolan och att lära känna varandra, men småningom blir det kanske mera evenemang och tillställningar.
– Vi märker att det har funnits en viss kulturskillnad mellan de gamla föreningarna. Vissa har haft det som sitt primära syfte att dra in pengar. Det behövs och det kommer vi i någon mån att fortsätta göra, men jag vill också fästa större vikt vid samverkan, att faktiskt vara en länk mellan hemmen och skolan.

Johanna Granlund, text och foto
Tidningen Hem och Skola 4/2019