Press och logo

Porträttbilder

Medier får fritt använda dessa porträttbilder då de skriver om något som handlar om Förbundet Hem och Skola. Nämn alltid fotografens namn och Förbundet Hem och Skola.

Verksamhetsledare Micaela Romantschuk
Foto: Marie Lillhannus
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk
Foto: Marie Lillhannus
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk
Foto: Marie Lillhannus

Förbundet Hem och Skolas logotyper

Använd gärna vår logo när du berättar om en verksamhet som förverkligas i samarbete med Förbundet Hem och Skola.

Några principer:
1. Byt inte färg på logotyperna.
2. Se till att logotypen är tillräckligt stor och att texten syns.
3. Ändra inte på formen eller förhållandena i logon.
4. Ta gärna kontakt om du har frågor om logotyperna.


PNG blå | svart | vit
PDF blå | svart | vit