Tillbaka

Samarbetet mellan daghem och församling

Samarbetet mellan daghem och församling förnyas
Tallberga daghem och Borgå svenska domkyrkoförsamling jobbar tillsammans för modernare åskådningsfostran på daghemmet. Förnyelsen bottnar i den nya lagen om småbarnspedagogik. Målet är att inkludera alla barn i verksamheten, oberoende av tro.

På Tallberga daghem i Borgå sitter 13 barn på bänkar och väntar. De förväntansfulla blickarna är riktade mot barnledaren Brenda Serralde och lådan som hon har i famnen. Den här gången ska samlingen handla om olika religioner. Ur lådan tar hon upp mjukisgrisen Pedro. Pedro kan bara spanska så honom hälsar man välkommen med ett ”hola”.
Pedro skickas runt bland barnen. Alla får hålla i honom i tur och ordning samtidigt som barnen presenterar sig själva. När Pedro skickats varvet runt plockar Brenda Serralde fram en låda med fyra ägg i. Äggen har målade ögon och bär en huvudbonad eller accessoar av nåt slag. Ett ägg har en duk på huvudet, ett annat ett kors runt halsen. Äggen representerar olika åskådningar: islam, ateism, hinduism och kristendom.
– Om man tar bort dukar, märken, mössor och annat så ser ni vad som blir kvar? Fyra precis likadana ägg. Vi är alla likadana fast vi tror på olika saker. Alla kan respektera varandra fast man kommer från olika länder. Någon kommer från Finland, en annan kanske från Syrien, Indien eller Mexiko, förklarar Brenda Serralde.
Med hjälp av äggen visar hon att vi är lika inuti, fast vi kanske är olika på ytan. Barnen samlas runt henne. Hon kläcker två av äg-gen i en burk och innehållet rinner ut.
– Hej, jag har sett likadana ägg tidigare också, ropar en pojke nöjt.
Samlingen avslutas med två sånger och sedan är det dags att vinka hej till Pedro. ”Hejdå”, hörs en kort, bestämd röst genast. Se-dan ett försiktigt ”bye bye”. Och sist några glada ”adios”.

– I och med den nya planen för småbarnspedagogik har vi ändrat en del på upplägget. Vi vill att alla barn ska kunna känna sig delaktiga i verksamheten.

Brenda Serralde besöker Tallberga daghem


Förståelse och respekt
Förutom Brenda Serralde har Gun Geisor, ledare för sektorn kristen fostran, haft en aktiv roll i att förnya samarbetet. Föreståndare Maria Johansson berättar att daghemmet har samarbetat med församlingen redan länge men nu behövdes nya, fräscha tag.
– I och med den nya planen för småbarnspedagogik har vi ändrat en del på upplägget. Vi vill att alla barn ska kunna känna sig delaktiga i verksamheten. Barnen lär känna Brenda och föräldrarna vet att hon fungerar som kontaktperson till församlingen. Det sänker också tröskeln att ta kontakt och be om hjälp, säger Maria Johansson.
– Tidigare har samarbetet kanske varit just den mer traditionella andakten. Vi försöker eliminera allt som potentiellt kan kännas obekvämt. Det nya samarbetet är ännu nytt och söker fortfarande sin form, tillägger Gun Geisor.
I Borgå svenska domkyrkoförsamling ser man församlingens roll på daghemmen som ett komplement. Utgångspunkten för verksamheten är daghemmen och deras behov. Församlingen är en samarbetspartner, förklarar Gun.
– Vi kommer till daghemmet som gäster och vill höra vad daghemmet behöver och vad vi kan hjälpa till med. Åskådningsfostran är enligt läroplanen på daghemmets ansvar, men vi stöder gärna personalen och ger tips och erbjuder material.
Samarbetet med församlingen handlar uttryckligen om allmänbildning, det är inte fråga om religionsutövning.
– Vi önskar att varje barn ska ha kännedom om olika åskådningar. Vi vill lära ut förståelse och respekt för olika åskådningar och synsätt, säger Gun Geisor.
Brenda Serralde besöker Tallberga en eller två gånger varje månad och ett besök i en grupp tar cirka 20 minuter. Hennes roll är att umgås med barnen, efter samlingen stannar hon kvar och leker med dem.
– Det är väldigt viktigt för barnen att jag stannar kvar och leker och pratar med dem efteråt. Jag kan lära dem mycket också på andra sätt än genom att stå framför hela gruppen och prata. Om jag vill lära barnen om till exempel vänskap gör jag det bäst genom att själv vara deras vän.
Brenda Serralde tycker att det är enkelt att jobba med små barn.
– Att prata om svåra frågor med barn är inte svårt. Barn tänker enklare och förstår saker lättare än vuxna. Det är ljuvligt att jobba med små barn. De är så närvarande, allt händer här och nu. Man får vara sig själv, barnen tar öppet emot alla.
Samarbetet är öppet och daghemmet och församlingen pratar igenom ämnet och programmet på förhand. Personalen har fått framföra önskemål om hurdant stöd som behövs i grupperna. Föräldrarna har informerats bland annat på föräldramötet. Men hur är det med dem som har en annan tro än den kristna, eller som inte hör till någon kyrka alls?
– Vi har pratat med föräldrarna om att Brenda är här ibland. Föräldrarna säger givetvis till om barnet inte får delta i verksamheten som ordnas av församlingen. I så fall ordnar vi annat program för dem under tiden, men nu har alla valt att delta, säger Maria Johansson.
För tillfället samarbetar Tallberga endast med den evangelisk-lutherska kyrkan.
– Men om det finns barn med en annan religion så bjuder vi givetvis in också andra församlingar om föräldrarna så önskar, säger Maria.
Text och foto: Jenni von Frenckell, Tidningen Hem och Skola 4/2018

Fakta

  • Mer information om samarbete:
    Församlingen som samarbetspartner www.edu.fi
    Planera – skolstadier och teman > Grundläggande utbildning > Religion och livsåskådningskunskap > Relaterat > Församlingen som små-barnspedagogikens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart
  • Läroplans- och examensgrunder www.oph.fi
    Utbildningsstyrelsen > Lagar och anvisningar > Läroplans- och examensgrunder > Småbarnspedagogik
  • Åskådningsfostran och religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken www.oph.fiUtbildningsstyrelsen > Lagar och anvisningar > Anvisningar för anordnande av utbildning
  • Evangelisk-lutherska kyrkans samarbete med småbarnspedagogik www.sacrista.fi Sacrista > Församlingsarbete > Fostran > Samarbete med samhällets småbarnspedagogik