Dagisbarometern2019 parmbild

Dagisbarometern

Från information till äkta delaktighet
Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto gjorde tillsammans den första Dagisbarometern någonsin. Undersökningen genomfördes som en webbenkät under hösten 2019. Föräldrarna till sammanlagt nästan 10 000 barn som går på daghem och är under förskoleåldern besvarade enkäten.

Målet med Dagisbarometern var att bilda en uppfattning om vilka åsikter föräldrar har om småbarnspedagogiken: hur nöjda de är med den, hur väl förtrogna de är med planen för småbarnspedagogik, hur samarbetet mellan hemmet och daghemmet fungerar, hur föräldrarna deltar i daghemmets verksamhet och vilka glädjeämnen och bekymmer som gäller föräldraskapet de har.

Till rapporten: