Dagisbarometern

Vart tredje år gör vi en dagisbarometer tillsammans med Suomen Vanhempainliitto. Förutom att vi presenterar resultaten lyfter vi också fram hur daghemspersonalen kan jobba med frågorna som finns i barometern.

Resultaten för dagisbarometern 2023 presenteras i maj 2024.

Är bra småbarnspedagogik en lottovinst? – Föräldrarnas åsikter om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har undersökt föräldrarnas åsikter om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Sammanlagt 8 685 föräldrar till barn i småbarnspedagogik- och förskoleåldern svarade på enkäten.

Du är varmt välkommen att ta del av de färska resultaten i vårt webbinarium på onsdag den 15 maj kl. 12.00–13.00.

I webbinariet presenterar våra experter barometerns viktigaste resultat och organisationernas rekommendationer om hur dialogen och samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen borde utvecklas med tanke på barnens välbefinnande och lärande, och som en del av de professionellas och föräldrarnas fostransuppgift.

Barnombudsman Elina Pekkarinen medverkar med ett kommentarinlägg på evenemanget.

Evenemanget ordnas på svenska och finska. Du kan delta genom att klicka här.