Tillbaka

Välkomna med till andra stadiet

– Vi vill slå hål på myten om att föräldrar inte behövs så mycket när ens barn börjar på andra stadiet. Också en 16-åring behöver stöd och uppmuntran från hemmet inför stadieväxlingen och i skolgången, säger Micaela Romantschuk.

Övergången till andra stadiet är ett stort steg i en ung människas liv. Studierna på andra stadiet kräver större självständighet än i grundskolan och är en viktig språngbräda till fortsatta studier och framtida arbetsliv.

Förbundet Hem och Skola har i samarbete med systerorganisationen Suomen Vanhempainliitto nyligen färdigställt en guide för föräldrar till barn som går ut grundskolan.

– Dels vill vi uppmärksamma vårdnads­havare på att deras engagemang och stöd behövs också i studievalet och i studierna på andra stadiet­. Dels har det skett förändringar i andra stadiet – i läroplan, undervisningsmetoder och mycket annat – sedan föräldrarna själva gick i gymnasiet eller yrkesskolan, som är viktigt att känna till, säger Micaela Romantschuk, verksamhetsledare för Hem och Skola.

Inspirera och uppmuntra

Guiden innehåller bland annat information om hur det går till att söka in till andra stadiet, om studiegemenskapen, om samarbetet mellan hemmet och skolan, om hur familjen kan stödja den unga i studierna och om levnadsvanor som stödjer studierna.

Studierna på andra stadiet kräver mer arbete och större självständighet än i grundskolan och guiden lyfter till exempel fram betydelsen av att föräldrar fortsättningsvis visar intresse för de ungas studier och uppmuntrar dem att tro på sig själva.

– Studieutmattning har tyvärr blivit vanligare bland unga i Finland. Genom att vara närvarande, ställa frågor och lyssna kan vi stödja den ungas studieframgång, säger Micaela Romantschuk.

Läropliktsreformen som trädde i kraft vid årsskiftet innebär dessutom att föräldrarna får ett större ansvar för barnens studier efter grundskolan. Den nya lagen som förlänger läroplikten går ut på att alla unga ska fortsätta studera efter grundskolan tills de fyller 18 år.

– Det här är en förändring alla föräldrar kanske inte är helt medvetna om. Det betyder att det i fortsättningen är vårdnadshavarna som i första hand ansvarar för att deras barn söker till andra stadiets utbildningar.

– Min hälsning till skolorna är att de stödjer föräldrarna, för en dialog med dem och informerar dem tillräckligt så att de kan känna sig trygga i vad det här innebär, säger Micaela Romantschuk.

Guiden Välkommen till andra stadiet riktar sig särskilt till föräldrar till elever som går i nian, men är läsvärd för alla föräldrar. Har du inte fått guiden via ditt barns skola hittar du materialet också på Hem och Skolas webbplats på adressen hemochskola.fi/material.

Text: Pamela Friström

Tidningen Hem och Skola 1/2021