Fortbildning för daghemspersonal

Familjevänligt daghem: en online-fortbildning

Välkommen på en gratis online-fortbildning som fokuserar på att stärka samarbetet mellan hemmet och daghemmet. Under fortbildningen kommer vi att diskutera hur vi kan göra daghemsmiljön ännu mera familjevänlig. Fortbildningen innehåller fyra online-träffar.


Fortbildningens syfte

 • Främja en öppen och positiv dialog mellan pedagoger och föräldrar.
 • Skapa en medvetenhet om betydelsen av ett starkt samarbete mellan hemmet och daghemmet.

Fortbildningen består av föreläsningar och diskussion i smågrupper.


Tidpunkt: 
7.5-28.5.2024
Fyra träffar varannan tisdag, kl.12-13.30

Träff 1 (7.5): Öppen och välkomnande verksamhetskultur
Träff 2 (14.5): Delaktighet och inkluderande verksamhet
Träff 3 (21.5): Kommunikation
Träff 4 (28.5): Goda relationer och gemenskap

Det är önskvärt att man deltar i alla träffar eftersom delarna bildar en helhet.

Anmälan:

Välkommen med!Vi erbjuder fortbildning för personal på skolor kring temat familjevänlig skola.

Exempel på teman som tas upp under föreläsningar/workshops:

 • Föräldrars betydelse för barnens skolgång
 • God kommunikation för goda relationer mellan hem och skola/daghem
 • Att göra föräldrar delaktiga
 • Interaktiva föräldramöten
 • Hur ordna samtal om värderingar
 • Samtal om lärande
 • Föräldrabarometern

Kontakta oss för att höra mera


Micaela Romantschuk, verksamhetsledare

Kontakta: micaela@hemochskola.fi, 050-3362016


Vi erbjuder fortbildning för personalen inom småbarnspedagogiken om temat föräldrasamverkan och goda relationer mellan hem och daghem.

Exempel på teman som tas upp under föreläsningarna:

 • Samarbetets betydelse för barnens trivsel och utveckling på daghemmet
 • God kommunikation och relationskompetens
 • Att göra föräldrar delaktiga
 • Interaktiva föräldramöten
 • Hur ordna samtal om värderingar
 • Samtal om lärande
 • Föräldraföreningsverksamhet och Förbundet Hem och Skola

Kontakta oss för att höra mera:

Katarina Perander, specialsakkunnig inom utbildningsfrågor
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare

Kontakta: micaela@hemochskola.fi