Tillbaka

Asko Järvinen är värd guld

Många vuxna har ställt upp under pandemin med att förklara, trösta och uppmuntra barn och unga. Överläkare Asko Järvinen är en av dem som axlat ett stor ansvar.

Av alla medicinska experter som ställt upp i tv sedan coronapandemin var ett faktum vintern 2020, alltså snart två år sedan, är Asko Järvinen överläkare i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS en av de mest bekanta för finländarna.

Förbundet Hem och Skola premierar personer som på ett positivt sätt bidragit till barn och ungas välbefinnande under den pågående coronapandemin.

Järvinen är överläkare i infektionssjukdomar.

– Det har inte varit enkelt att formulera sig om en svår sjukdom och alla begränsningar på ett sätt så att alla förstår, säger han. Ångesten och oron har varit stor både hos barn och vuxna.

– Det har tvistats om hur man ska tala med barn. Folk har varit rädda. Men barnen själv har inte alltid kunnat tala om hur de känner. Kanske det här priset visar att vi varit på rätt spår, säger Asko Järvinen.

Järvinen håller högt det gröna paraplyet med texten ”Du är guld värd”.

Tydlig och saklig kommunikation

Enligt Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk har Asko Järvinen på sitt tydliga och sakliga sätt att kommunicera hjälpt många föräldrar att bibehålla lugnet och inge sina barn framtidstro.

– Det har lett till en ökad känsla av trygghet för barn och unga. Han har i sitt resonemang talat för barn och ungas rätt till att gå i skola. Det har givit Hem och Skola råg i ryggen att också i kristider stå upp för barns rättigheter.

Den här hösten har elever och lärare återvänt till skolan, men inte alla, och nya begränsningar och distansundervisning kan drabba allt fler. Detta bekymrar Asko Järvinen.

– De som varit mest utsatta från början har haft det tyngst medan de som får stöd hemma klarar sig bra.

Överläkaren Järvinen ifrågasätter restriktioner som drabbar barn.

– Regionalt är det skolor, bibliotek, simhallar och fritidsverksamhet som myndigheterna kan stänga. Samtidigt går folk på nattklubb, säger han.

Avigsidan av att ställa sig i första ledet och försöka förklara är att ibland uppfattas kommunikationen som en trasig telefon. Männi­skor blir irriterade. Järvinens e-post har fyllts med arga meddelanden och han har även har hotats.

Asko Järvinen har finska som modersmål men han har studerat på svenska. Frun är svenskspråkig och familjens barn har gått i svenskspråkig skola.

– Jag har stått på föräldraföreningens Första maj-jippon och brett smörgåsar tillsammans med de andra föräldrarna. Det är också i skolan som ungdomarna skapat relationer och det är genom skolan förståelsen för att värna om minoritetsspråket ökat, säger han.

Text och foto: Tommy Pohjola

Tidningen Hem och Skola 4/2021

FAKTA

  • Kampanjen ”Du är guld värd”
  • Aktiva i föräldraföreningar, rektorer, lärare, speciallärare, kuratorer, seniorer i skolan och föräldrar – här är listan på personerna som på ett positivt sätt bidragit till barn och ungas välbefinnande. Föräldraföreningar och privatpersoner har nominerat en person som gjort skillnad i barns och ungas vardag under pandemin genom att ställa upp utöver det förväntade. Förbundet Hem och Skola fick in 37 nomineringar och av dem har tio valts ut för att uppmärksammas särskilt på olika håll i Svenskfinland. De premierade får ett färggrant paraply och diplom med kampanjens tema. Stort grattis!
  • Moa Martin (Grankulla), Hanna Lönnfors (Borgå), Camilla Forsberg (Korsholm), Annika Sylvin-Reuter (Helsingfors), Asko Järvinen (Helsingfors), Mikaela Kokko (Vichtis), Ulrika Krook (Kyrkslätt), Kim Westman (Pargas), Bror-Yngve Johansson- (Åland), Lillemor Berglund-Koivusalo (Kronoby).