Förälder till yngre skolbarn

För att ditt barn ska trivas och må bra i skolan behövs det en förälder som visar intresse och engagemang. Det finns forskning som visar att när föräldrar intresserar sig för barnets skolgång trivs det bättre i skolan och har därmed lättare att lära sig.

10 tips till dig som förälder

Att vara förälder till ett skolbarn är både roligt och givande men kan också vara tungt. Här har vi samlat tio tips som kan hjälpa dig i vardagen. 

1. Se till att ditt barn får tillräckligt med sömn

Ett barn som sover tillräckligt orkar bättre och lär sig bättre i skolan. En elev i lågstadiet behöver sova 10 timmar per natt och ett barn i högstadiet 9 timmar. Behovet av sömn är individuellt, men det här är en bra tumregel.

2. Prata med ditt barn om skolan

Fråga vad barnet har gjort i skolan, vad de har läst och vad de har pratat om. Visa att du tycker att skolan är viktig. Klaga inte på skolan så att barnet kan höra. Det kan påverka barnets inställning till skolan. Lyssna på barnet. Ta kontakt med skolan om du är orolig över något.

3. Intressera dig för barnets läxor

Ta reda på vilka läxor barnet har och när det har prov. Visa intresse och hjälp barnet att hitta goda rutiner för läxläsningen. Ta kontakt med skolan om det uppstår problem med läxorna.

4. Skapa läslust

Ett barn som läser flytande och förstår vad det läser klarar sig bättre i skolan. Läs gärna högt för ditt barn. Böcker stimulerar fantasin, utvecklar empatin och ger upplevelser. Låna böcker på biblioteket. Föregå med gott exempel genom att läsa själv.

5. Intressera dig för barnets fritidsintressen

Visa intresse och engagera dig i ditt barns hobbyer. De flesta barn vill att föräldrarna ska bry sig om dem, deras fritid och liv. 

6. Gör saker tillsammans

Var tillsammans med ditt barn. Det stärker barnets självförtroende och sociala färdigheter. Sociala färdigheter har stor betydelse i skolan och i kamratrelationer.

7. Visa intresse för barnets framtid

Visa att du  är intresserad av ditt barns framtid. Det ger barnet hopp och framtidstro.

8. Håll kontakt med skolan 

Delta i skolans föräldramöten och utvecklingssamtal. Genom regelbundna möten håller du dig uppdaterad om det som händer i skolan och kan då bättre stödja ditt barn hemma.

9. Besök skolan

Besök gärna skolan för att se hur ditt barns vardag ser ut. Barn kan bete sig olika i skolan och hemma. Det är därför det bra om föräldrar och lärare kommunicerar om barnets olika roller.

10. Ställ upp för hela klassen

Föräldrar kan bidra till att skapa en skola där alla trivs och mår bra. Du kan till exempel vara med och ordna gemensamma aktiviteter för ditt barns klass eller engagera dig i skolans föräldraförening.

Visste du att vi har en podd? Lyssna gärna!

Du hittar podden “Vårdnadshavarens förklaring” på Soundcloud, Apple Podcaster, Spotify, Acast, Google Podcasts och Stitcher.

Poddavsnitt som passar föräldrar med yngre barn:

Digitaliserar vi bort barnens koncentration?
Hur ser rasismen ut i skolan?
Hur ger man barn och unga hopp?
Ska man handarbeta på skoltid?
Tar mobbningen aldrig slut?