Föräldrabarometern

Vi gör årligen en föräldrabarometer tillsammans med Suomen Vanhempainliitto. Förutom att vi presenterar resultaten lyfter vi också fram hur skolans personal kan jobba med frågorna som finns i barometern.