Stöd oss

Vår verksamhet på Förbundet Hem och Skola är möjlig tack vare bidrag och medlemsavgifter.

Visste du att du genom en donation eller ett testamente kan stödja Hem och Skolas verksamhet?

Vi jobbar för att alla barn och unga ska trivas och må bra. Men allt hänger på oss vuxna. Genom att stödja Förbundet Hem och Skola kan du bidra till att skapa en ännu bättre och tryggare skol- och daghemsmiljö för våra barn och unga.

Vi ser varje förälder som en resurs och jobbar därför för att föräldrar ska ha en möjlighet att vara delaktiga i sitt barns skolgång. Ett starkt samarbete mellan hemmet och skolan gynnar barnets lärande och välbefinnande. Med hjälp av ditt bidrag eller din testamentdonation kan vi satsa ännu mera på initiativ som stärker föräldraengagemanget.

Ditt bidrag kan göra en verklig skillnad i barnens och de ungas liv och framtidsmöjligheter. En investering i våra barns framtid och skapa en mer trygg och givande skolmiljö för alla.

Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria. Det betyder att ideella organisationer inte betalar skatt på denna typ av gåvor.

Vill du veta mer om testamentdonationer till Förbundet Hem och Skola? Kontakta vår verksamhetsledare Micaela Romantschuk: micaela@hemochskola.fi