Lyhyesti suomeksi

Hem och Skola – vanhempien välistä yhteisöllisyyttä lasten hyväksi

Hyvä vanhempi
Tervetuloa – Välkommen!


Mukavaa, että olet valinnut ruotsin kielen lapsesi opetuskieleksi. Jokainen kieli on lahja ja lapsellasi tulee varmasti olemaan iloa kielitaidostaan.

Suomalainen koulu lienee sinulle tuttu omilta kouluajoiltasi. Niistä ajoista on kuitenkin koulu ja meitä ympäröivä yhteiskunta muuttunut ja kehittynyt. Ruotsinkielinen koulu saattaa olla sinulle uusi tuttavuus. Periaatteessa Suomessa opetuspolku on sama kielestä riippumatta, ainoastaan koulun ja sen hallinnon kieli on toinen.

Monet ruotsinkieliset koulut ovat kooltaan aika pieniä ja ensivaikutelma voi olla, että kaikki jo tuntevat toisensa. Näin ei välttämättä asian laita ole vaikka keskustelun perusteella näinkin voisi uskoa. –Rohkeasti mukaan vaan, myös suomenkielellä! Vanhempainilloissa voi hyvin käyttää suunvuoron suomeksi vaikka tapaamisen kielenä olisi ruotsi. Sinun kokemuksesi ja mielipiteesi ovat yhtä tärkeitä kuin muiden. Ja muista, tärkeintä lapsellesi ovat sinun äänesi ja ajatuksesi. Lapsesi tarvitsee sinua vanhempana kertomaan miten arki päiväkodissa tai koulussa sujuu, juuri teidän perheenne näkökulmasta. Älä jättäydy kielen takia taka-alalle vaan tule aktiivisesti mukaan yhteisöön omana itsenäsi. Ruotsinkielisissä kouluissa on usein vahva yhteisöllisyys ja se pohjautuu muun muassa Hem och Skolanin yli viisikymmenvuotiseen toimintaan. Monella tämän päivän vanhemmista on omia myönteisiä koulumuistoja Hem och Skolanin toiminnasta.

Tärkeintä lapsellesi ovat sinun äänesi ja ajatuksesi. Lapsesi tarvitsee sinua vanhempana kertomaan miten arki päiväkodissa tai koulussa sujuu, juuri teidän perheenne näkökulmasta.

Förbundet Hem och Skola toimii kattojärjestönä yli 280 ruotsinkieliselle vanhempainyhdistykselle. Vanhempainyhdistyksen ajatuksena on tukea koulun ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Tätä nykyä Hem och Skolanin jäsenjärjestöjä toimii myös päiväkodeissa. Vanhempainyhdistyksen toiminta antaa vanhemmille hienon mahdollisuuden oppia tuntemaan päiväkodin tai koulun arkea. Toiminta voi olla asioihin vaikuttaminen, luentojen ja vanhempainiltojen järjestely tai lapsiryhmälle, perheille ja luokalle suunnattujen rientojen järjestäminen. Yhdistystoimintaan voi osallistua monin eri tavoin ja se on hyvä tapa saada uusia tuttuja ja oppia tuntemaan päiväkodin tai koulun toimintaa ikään kuin sisältä päin. Toimintaan voi osallistua eri tavoin. Vanhempainyhdistyksen päämääränä on luoda jokaiselle lapselle hyvä ja turvallinen oppimisympäristö, missä lapsi viihtyy.

Sinun rooliasi vanhempana ei korvaa kukaan. Arki kotona ja vanhemman antama tuki lapsen oppimiselle on ensiarvoisen tärkeä. Usko vanhempana lapseesi ja hänen mahdollisuuksiinsa oppia. Näistä lähtökohdasta voimme jokainen tukea lapsemme kokemusta oppivana yksilönä opintopolullaan.
Förbundet Hem och Skola on yhdessä Suomen Vanhempainliiton kanssa toimittanut eri materiaalia vanhemmille. Ne ovat kirjoitettuja juuri sinulle.

Päiväkoti alkaa, tervetuloa!
Koulu alkaa – tervetuloa!
Tervetuloa yläkouluun!
Tervetuloa toiselle asteelle!