Personal

Kansliet i Helsingfors

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare
micaela@hemochskola.fi, 050 336 20 16

Katarina Perander-Norrgård, specialsakkunnig inom utbildning
katarina.perander@hemochskola.fi, 040 736 27 67

Johanna Östling, sakkunnig inom föreningsverksamhet
johanna.ostling@hemochskola.fi, 050 475 14 20

Charlotta Svenskberg, kommunikatör
charlotta.svenskberg@hemochskola.fi, 040 595 08 24

Katarina Michelsson, förbundsekonom
katarina@hemochskola.fi, 050 475 14 25 (ti-to)

Kansliet i Vasa

Petra Högnäs, sakkunnig
petra@hemochskola.fi, 040 090 57 15

Christian Joffs, sakkunnig
christian.joffs@hemochskola.fi, 044 317 34 74

Bilder för medier

Bild 1, Verksamhetsledare Micaela Romantschuk (utomhus, stående bild)
Högresolution
Webb

Bild 2, Micaela Romantschuk (inomhus, stående bild)
Högresolution
Webb

Bild 3, Micaela Romantschuk (utomhus, liggande bild)
Högresolution
Webb