Personal

Kansliet i Helsingfors

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare
micaela@hemochskola.fi, 050 336 20 16

Katarina Perander, specialsakkunnig inom utbildning
katarina.perander@hemochskola.fi, 040 736 27 67

Emmy Syrjälä, sakkunnig inom föreningsverksamhet (vikarie)
emmy.syrjala@hemochskola.fi, 050 475 14 20

Charlotta Svenskberg, kommunikatör
charlotta.svenskberg@hemochskola.fi, 040 595 08 24

Katarina Michelsson, förbundsekonom
katarina@hemochskola.fi, 050 475 14 25 (ti-to)

Pojektet Föräldramentor i skolan

Joakim Enegren, sakkunnig
jocke.enegren@hemochskola.fi, 050 301 70 99

Christian Joffs, sakkunnig
christian.joffs@hemochskola.fi, 044 317 34 74