Dagisförälder


Ett gott samarbete och ett förtroende mellan dig som förälder och ditt barns dagispersonal är en av förutsättningarna för att ditt barn ska ha det bra på dagis. Banden mellan dagis och hemmet stärks genom att du visar intresse för det som ditt barn är med om under dagarna. Fråga ditt barn om hur dagen varit; vad som varit roligt, vem hen har lekt med, vad hen har lärt sig osv. Ta dig tid att lära känna de andra föräldrarna och deras barn och tala positivt om dem inför ditt eget barn.