Förälder till dagisbarn


Ett gott samarbete och ett förtroende mellan dig som förälder och ditt barns daghemspersonal behövs för att ditt barn ska ha det bra på daghemmet. Samarbetet blir bättre när du visar intresse för det som ditt barn är med om under dagarna.

Fråga ditt barn om hur dagen varit, vad som varit roligt, vem hen har lekt med och vad hen har lärt sig. Ta dig tid att lära känna de andra föräldrarna och deras barn och tala positivt om dem inför ditt eget barn.