Tillbaka

Höstlovet blev läslov i Sverige

”Sedan 40-talet har vi haft ett sportlov på våren. Nu lanserar vi att höstlovet blir ett läslov, där kommuner och stat stöder läsning också utanför- skolan på samma sätt som vi stöder idrotten under sportlovet”, kungjorde svenska statsministern Stefan Löfvén i sitt sommartal 2016.

Initiativet till läslovet kom ursprungligen från kommersiellt håll, från förlag och bokhandlar. Ett år tidigare hade de kontaktat Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för den ideella föreningen Läsrörelsen, och bett henne leda läslovskampanjen.

Läs för barnen, läs med barnen, läs!

Och arbetet bar snabbt frukt.

‒ Min uppmaning till er alla är läs! Läs för barnen, läs med barnen, läs! deklarerade statsminister Stefan Löfvén ett år senare.

– Att få tillgång till ett bra och rikt språk är centralt. Det som sker under ledigheten för familjer och barn är lika viktig som skolan, och det är därför så viktigt att föräldrar läser för sina barn. Att inte bara skolan tar hand om det, säger Reslegård.

Även om den svenska regeringen snabbt visade starkt intresse för läslovsidén, gick allt inte helt smidigt i början. En del missförstånd skedde på vägen, och till exempel dåvarande utbildningsministern Gustav Fridolin hade missat poängen.

– Det var en journalist som i en filmad intervju frågade vad man ska göra på läslovet, och Fridolin svarade att det är framför allt läsuppgifter. Det var precis tvärtemot vad vi hade sagt, för läslovet skulle bygga på lust, frivillighet och att det är lov, säger Reslegård.

Hitta läslusten

Svenska läsambassadören, författaren och serietecknaren Johan Unenge är också talesperson för nätverket Läslov, och han menar att det kan krävas en del detektivarbete från föräldrarnas sida för att hitta lusten.

– Kan det vara film? Kan det vara texter i låtar de gillar? Det kan vara att hitta paralleller mellan det som barnen tycker om och en motsvarighet i böckernas värld, säger han.

Unenge har i egenskap av författare och serietecknare gjort skolbesök under 35 års tid, och han tycker sig ha märkt en skiftning i synen på läsning.

– Alltför ofta ses läsning som en nyttighetsfaktor, och det är det ju onekligen, men många gånger skrämmer det bort unga männi-skor som hellre vill göra något som i första hand verkar kul.

Också Unenge understryker föräldrarollen i hur barns läsning utvecklas. 

– Jag tror att man som förälder ska finnas som en skugga i barnens läsmiljö. Visa att vi själva gillar böcker, men inte tjata på att barnen ska läsa. Möjligen muta, men främst inse att det kan vara värt att lägga kraft på att göra sina barn mer intresserade av läsning. På samma sätt som många har ett djupt engagemang i att barnen ska idrotta, säger Unenge.

Bredda läsningen

Nätverket Läslov har också som syfte att bredda begreppet ”läsning”. Det handlar om att sätta språket i centrum, och där kan också berättande och skrivande få plats, men inte nödvändigtvis på ett traditionellt sätt.

– Vi tänker oss att ingången till ren bokläsning kan vara så mycket. Från film och rap, till cosplay och skriv- och ritverkstäder. Nyfikenheten på berättelser finns ju konstant och det här är en chans att visa på böckernas berättelser, säger Unenge.

Rent praktiskt har läslovsrörelsen varit med och ordnat allt från läslovsfestivaler till verkstäder på bibliotek, men också på mer oväntade platser som spårvagnar och torg.

– Det är femte året vi jobbar med det här, och vi fortsätter. Nu börjar det bli så att om någon säger ”höstlovet” så rättar många och säger ”läslovet menar du”. Läslovsidén är något som man måste se långsiktigt. Det är något man nöter in, och det måste nötas på ett roligt sätt, säger Elisabet Reslegård.

Nu lanseras läslovet i Finland

Höstlovet är avskaffat, i stället hägrar läslovet! Inspirerad av den svenska läslovsrörelsen kommer man i år också i Finland att utlysa höstlovet till läslov.

Bakom satsningen ligger en rad organisationer i bokbranschen, och också tidigare kulturminister Annika Saarikko stöder läslovet. Läslovet ingår i (den finländska) kampanjen Läsrörelsen.

Höstlovet är avskaffat, i stället hägrar läslovet!

Temat för årets läslov är resor, och förhoppningen är att familjer tillsammans läser och reser i böckernas värld.

Officiellt lanseras läslovet på bokmässan i Åbo den 4‒6 oktober.

Tidningen Hem och Skola 3/2019 Text: Christian Bertell Bild: Istock