Föräldramöten

Syftet med föräldramötet är att ge föräldrarna information om daghemmets verksamhet, men också en chans att träffa och lära känna personalen och de andra föräldrarna och diskutera aktuella frågor.

En lyckad föräldrakväll förutsätter:

  • God planering
  • Information i tillräckligt god tid
  • Ett gott och inkluderande värdskap.

I ett stort daghem med många grupper vill man eventuellt först samla alla föräldrar för att välkomna dem och presentera hela personalen. Gör man presentationen lite personlig lämnar man ett mer bestående intryck hos föräldrarna, vilket bidrar till en naturligare kontakt. Involvera även föräldrarna i en lätt presentation, t.ex. genom att ställa påståenden (mitt barn går i grupp A, mitt barn går i grupp B, jag är uppvuxen på området, jag har ett annat modersmål än svenska, jag har barn även i skolan) som föräldrarna svara instämmande på genom att stiga upp eller räcka upp handen. Både personalen och föräldrarna får en bättre bild av föräldragruppen i sin helhet.

Fundera på vilken slags information man vill använda tid till under mötet. Praktisk information som viktiga datum, xylitoltabletter, öppethållningstider, lämpliga kläder, innetossor och märkning av kläder är information som lika bra kan föras fram via ett infoblad. Med infoblad når man dessutom likvärdigt ut även till de föräldrar som inte deltar i mötet.

Berätta hellre om vilka visioner och mål daghemmet har för läsåret, hur ni utvecklar arbetet osv. Låt en eventuell föräldraförening göra en kort (förberedd) presentation. Eventuellt kan man visa lite fotografier från dagisvardagen eller konstverk som barnen skapat i olika grupper.

Då föräldrarna samlas i de egna grupperna är det viktigt att fundera på följande saker:

  • Planera strukturen för mötet noggrant.
  • Dela upp punkterna mellan alla i personalen så att inte en i personalen ger intrycket av att vara ledaren som föräldrarna vänder sig till.
  • Fundera på var föräldrarna och personalen ska sitta/stå .
  • Välkomna föräldrarna och presentera er själva en gång till, gärna ännu mer personligt.
  • Låt föräldrarna presentera sig själva för varandra och uppmuntra dem att berätta något lite extra, t.ex. var de bor, vad deras barn brukar berätta om dagiset eller motsvarande. Då föräldrarna får en personligare kontakt med varandra har de också lättare att hitta gemensamma faktorer och samarbeta. Ha gärna fotografier på barnen till hands vid presentationen.
  • Låt föräldrarna uttala förväntningar på hur de vill att kontakten och informationen mellan hem och dagis ska skötas.
  • Sträva till att föräldramötet blir interaktivt. Det fungerar oftast bra om föräldrarna får sitta i mindre grupper och samtala kring något givet tema.