Föräldramöten

På föräldramötet får föräldrarna information om daghemmets verksamhet, men också en chans att träffa och lära känna personalen och de andra föräldrarna.

En lyckad föräldrakväll förutsätter:

  • God planering
  • Information i tillräckligt god tid
  • Ett gott och inkluderande värdskap

På ett stort daghem med många grupper är det bra att först samla och välkomna alla föräldrar för att presentera personalen. Fundera på vilken information ni vill använda tid till under mötet. Praktisk information som viktiga datum, öppettider, lämpliga kläder, inneskor och märkning av kläder är information som ni lika bra ge i skriftlig form.

Berätta hellre om vilka visioner och mål daghemmet har för läsåret och hur ni utvecklar arbetet. Låt en eventuell föräldraförening göra en kort presentation.

När föräldrarna samlas i de egna grupperna är det viktigt att fundera på följande saker:

  • Planera strukturen för mötet noggrant.
  • Dela upp punkterna mellan alla i personalen så att inte en i personalen ger intrycket av att vara ledaren som föräldrarna vänder sig till.
  • Fundera på var föräldrarna och personalen ska sitta/stå .
  • Välkomna föräldrarna och presentera er själva en gång till, gärna ännu mer personligt.
  • Låt föräldrarna presentera sig själva för varandra och uppmuntra dem att berätta något lite extra, t.ex. var de bor, vad deras barn brukar berätta om daghemmet eller motsvarande. När föräldrarna får en personligare kontakt med varandra har de också lättare att hitta gemensamma faktorer och att samarbeta.
  • Låt föräldrarna uttala förväntningar på hur de vill att kontakten och informationen mellan hemmet och daghemmet ska skötas.
  • Försök göra föräldramötet interaktivt. Det fungerar oftast bra om föräldrarna får sitta i mindre grupper och samtala kring något givet tema.