Tillbaka

Närsynthet drabbar allt fler

Vid årsskiftet fick Förbundet Finlands Svenska Synskadade medel för ett projekt för svenskspråkiga barn och unga som organisationen snabbt beslöt att blir en bestående del av verksamheten. 

Finlands Svenska Synskadade har nu grundat den sociala mötesplatsen Synligan med tematräffar och kamratstöd för hela familjen för barn och unga i Svenskfinland med synnedsättning, berättar rehabiliteringsrådgivarna Tina Hultgren och Stina Nygård.

– Dessutom vill vi i förebyggande och informerande syfte gärna tala med alla föräldrar till skolbarn om den digitala ögontröttheten och närsyntheten som drabbar allt fler barn och ungdomar. Det här synbesväret har kallats en tidsinställd bomb och ökat explosionsartat i synnerhet i Asien, men på senare år också här hos oss, säger Hultgren.

– Den främsta orsaken är att barnen använder skärmar i allt tidigare ålder och tillbringar för mycket tid vid dem, säger Nygård.

Hultgren och Nygård vill inte agera tråkiga pekpinnar och tjata, tvärtom.

– Vi vill helt enkelt sprida kunskap om den lilla och ofta bortglömda kroppsdelen ögat.

Barnets öga växer och utvecklas tills barnet är cirka 10 år gammalt. Ett öga som stimuleras rätt, får naturligt uteljus och används mångsidigt växer och får en rund form. Men ett öga som ansträngs av till exempel mycket skärmtid kan bli avlångt i stället för runt och då ökar risken för närsynthet och gör ögat skörare vilket kan orsaka ögonproblem som äldre.

Närsynthet korrigeras med glasögon men kan förebyggas med rörelse av olika slag, utomhusvistelse och vila med pauser från skärmar och en tillräcklig nattsömn.

Vad ska man då vara uppmärksam på som förälder?

– Om barnet eller ungdomen ofta har huvudvärk, kisar med ögonen för att se bättre, blinkar mycket, gnuggar ögonen, vill sitta närmare TV:n eller håller telefonen jättenära, rör sig försiktigare än vanligt i ojämn terräng, tar avstånd från en hobby som kräver god syn såsom att sticka, sy eller spela fotboll, har svårt att läsa eller koncentrera sig länge – ja, då kanske det gäller nedsatt syn, tipsar Stina Nygård och Tina Hultgren.

Text: Nina Winquist

Tidningen Hem och Skola 4/2021

TIPS

  • 20-20-20-regeln. Efter högst 20 minuter vid skärmen är det bra att ta en paus på minst 20 sekunder och titta minst 20 meter långt bort.
  • Uteliv är bra. Kom ihåg att vistas utomhus varje dag. Lämna skärmen inne!
  • Checka gärna. Kolla med ögon-läkare eller skolhälsovårdaren om ögonen inte mår bra.
  • Mera information om verksamheten och kontaktuppgifter finns på
  • www.fss.fi