Faktureringsuppgifter

Vi har tagit i bruk elektronisk behandling av nätfakturor och mottagning av nätfakturor / e-fakturering. Vår operatör är Maventa Oy.

Uppgifterna om vår e-fakturering och förmedlarkoden hittar ni nedan:

 

Förbundets faktureringsuppgifter
Namn FO-nummer Per e-faktura / adress
Förbundet Hem och Skola i Finland rf 0235547-0 003702355470

 

E-fakturaförmedlare
  Förmedlarkod
Maventa 003721291126

 

Ifall ni inte har nätfakturor / e-fakturering i bruk kan fakturor skickas till epostadressen: katarina@hemochskola.fi

Tack för samarbetet!