Klassföräldrar

Det är viktigt att du som lärare förklarar för föräldrarna varför det behövs klassföräldrar och vad de har för roll. Förbered den här diskussionen redan före föräldramötet.

Fundera gärna i kollegiet på syftet med verksamheten innan ni ber föräldrar att ställa upp. Det är inte obligatoriskt att ha klassföräldrar. Uppdraget får därför inte tvingas på någon.

Vad är en klassförälder?

En klassförälder är en eller flera föräldrar som frivilligt ställer upp för att jobba för en god gemenskap i klassen. Klassföräldrarna samarbetar med klassens lärare eller klassföreståndare.

Uppdraget har olika namn i olika skolor. Benämningar som används är klassmamma/klasspappa, klassombud och föräldraråd.

I många skolor önskar föräldraföreningen att alla klasser ska ha en kontaktperson till föreningen. Klassföräldern kan fungera som kontaktperson till skolans föräldraförening, men det kan också vara ett helt separat uppdrag.

Den här filmen kan du visa för föräldrarna som ett sätt att förklara syftet med klassföräldraskap.