Klassföräldrar

Hurdan stämning skulle du vilja ha under föräldramötet när det är dags att välja klassföräldrar? Hur kan du som lärare påverka stämningen?

Ibland uppstår en pinsam tystnad när frivilliga ska anmäla sitt intresse att ställa upp som klassföräldrar. Det kan bero på att man tror att alla föräldrar (och lärare) automatiskt förstår vad syftet med klassföräldraverksamheten är, men det behöver inte alls vara så självklart.

För att föräldrar ska förstå varför klassföräldrar väljs och vad uppdraget går ut på måste det öppnas upp och diskuteras med föräldrarna. Som lärare är det du som väljer att ha klassföräldrar och som ska kunna motivera varför. Det är något att fundera på innan föräldramötet. Det skulle vara bra om kollegiet tillsammans funderade på syftet med verksamheten innan man ber föräldrar ställa upp. Att ha klassföräldrar är inte obligatoriskt och det ska inte vara ett uppdrag som tvingas på någon.

När du som lärare ser klassföräldrar som betydelsefulla, kan du också förklara uppdraget så att det känns meningsfullt för föräldrarna. Meningsfullhet är en viktig drivkraft för att ställa upp som frivillig.

Vad är en klassförälder?

En klassförälder är en eller fler föräldrar som frivilligt ställer upp för att tillsammans med klassens lärare/klassföreståndare jobba för ett gott klimat och en gemenskap i klassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor. Benämningar som används är klassmamma/klasspappa, klassombud, föräldraråd. I många skolor önskar Hem och Skola-föreningen att alla klasser ska ha en kontaktperson till föreningen. Klassföräldern kan fungera som kontaktperson till skolans Hem och Skola-förening, men det kan också vara ett helt separat uppdrag.

Hem och Skola-föreningen jobbar för hela skolan medan klassföräldrar jobbar för den egna klassen. Läs mera om syftet med klassförädrar i Klassföräldraguiden.

Material för att introducera uppdraget

Vi har skapat material som kan användas under föräldramötet för att väcka intresset för uppdraget. Powerpoint-presentationen kan du bygga på ändra efter behov. Filmen är tänkt som inspiration och kan visas åt föräldrarna under föräldrakvällen eller kanske kan den skickas ut redan innan. Klassföräldraguiden är en broschyr som kan delas ut till de föräldrar som valts till klassföräldrar. Det går också bra att länka till den i inbjudan till föräldramötet så att alla föräldrar kan bekanta sig med den i förväg.

Klassföräldraplanschen kan hängas upp klassrummet så att eleverna också får veta klassföräldrarnas namn.

Klassföräldrafilmen kan fungera som inspiration för föräldrar.