Tillbaka

Sundom skola satsar på läsning

En egen bok till alla ettor att läsa tillsammans med föräldrarna är bara början. I Sundom skola satsar man extra mycket på läsning, vilket syns genom många både större och mindre projekt i de olika årskurserna.

Sophie Skagersten, Moa Wulff och Signe Rönnlund går alla på årskurs fem i Sundom skola i Vasa. De tänker tillbaka på hur det var då de började på ettan och fick en egen bok att ta hem för barn och föräldrar att läsa tillsammans.
– Jag blev jätteglad då vi fick boken eftersom jag älskade att mamma eller pappa läste för mig, minns Moa Wulff.
Boken som flickorna fick var Stora boken om Sandvargen av Åsa Lind.
Klasslärare Gunilla Tikkala berättar att hon inför just den terminen gick och funderade på hur man skulle kunna höja intresset för läsning och dessutom också involvera föräldrarna i ett läsprojekt. Det här mynnade småningom ut i att boken om Sandvargen delades ut till alla ettor. Föreningen Sundom Hem och Skola var med och finansierade projektet redan från början.
– Även Vasa stadsbibliotek bidrog på så sätt att deras bibliotekspedagoger hjälpte oss att välja en lämplig bok, säger Tikkala.
Speciallärare Mikaela Svanbäck förklarar varför valet föll just på den bok som det gjorde:
– Den är familje- och vardagsnära, med korta kapitel och med ett innehåll som inspirerar till diskussion. Den behandlar känslor och moral och är samtidigt både spännande och rolig.

Läsambassadörerna Signe Rönnlund, Moa Wulff och Sophie Skagersten (sittande) flankeras av lärarna Gunilla Tikkala och Mikaela Svanbäck.


Högläsning skapar gemenskap
Efter att boken hade delats ut vid höstens första föräldramöte fick familjerna ungefär tre månader på sig att läsa den. Därefter väntade en upplevelsekväll då eleverna tillsammans med en förälder var inbjudna till skolan för att utforska olika upplevelserum baserade på teman från boken.
Varje år sedan dess har boken delats ut till årets ettor. Konceptet har sett lite olika ut från år till år, men utgångspunkten att främja högläsning är densamma.
En viktig orsak till att lärarna i Sundom skola över huvud taget ville lyfta fram högläsningen då projektet tog sin början var alla positiva effekter på bland annat språkutveckling som högläsning bevisligen medför. Dessutom betonar både Gunilla Tikkala och Mikaela Svanbäck att högläsningen skapar en känsla av gemenskap både i familjerna och i klassen.
– Via läsningen får barn och föräldrar en gemensam stund då uppmärksamheten är odelad. Man är här och nu och fokuserar på läsningen tillsammans, säger Gunilla Tikkala.
– Att alla i årskursen har läst samma bok bidrar också till gemenskapen i gruppen, vilket är väldigt bra i början av terminen då ettorna och deras föräldrar ska lära känna varandra, säger Mikaela Svanbäck.


Bokprat och läsambassadörer
Projektet kring Sandvargen är bara ett av många liknande, ständigt pågående projekt som främjar läsning i Sundom skola. Eleverna har bland annat biblioteksraster och så kallade läslustraster som de får tillbringa antingen i biblioteket eller i ett läsrum.
– Från årskurs tre får de elever som vill bli läsambassadörer, vilket betyder att de ger boktips till andra elever antingen i biblioteket eller på besök i klasserna, säger Gunilla Tikkala.
Skolan ordnar dessutom bokprat med bibliotekspedagoger eller författare och i årskurs fyra får alla elever en egen läsdagbok att fylla i. I korridorerna påminns man av färgglada planscher målade av eleverna där det står saker i stil med ”Har du läst något idag?”.
– Hela april månad brukar kretsa extra mycket kring läsning. Då fokuserar vi på en genre per årskurs. Vi läser, presenterar böcker och knyter an till det vi läst också i bildkonsten och andra ämnen, säger Gunilla Tikkala.


Läsning är rogivande och kul
Hon konstaterar att responsen från föräldrarna kring projektet med Sandvargen, liksom skolans övriga läsprojekt, har varit väldigt positiv. Skolans satsning på läsning också har gett resultat bland eleverna:
– Det är förstås svårt att visa på en mätbar förändring, men vi lärare märker att läsning har status bland eleverna, säger Mikaela Svanbäck.
Flickorna i femman håller med.
– Om vi ska läsa är det nästan aldrig någon som säger att de inte orkar, utan alla tar fram sina böcker och tycker det är roligt, säger Moa Wulff.
Varför ska man då läsa, enligt de tre läsambassadörerna Sophie Skagersten, Moa Wulff och Signe Rönnlund?
– Helt enkelt för att det är kul, säger Signe Rönnlund.
Sophie Skagersten fortsätter:
– Dessutom är det rogivande. Man får gå in i en annan värld.
De lyfter också fram att läsning gör att man lär sig nya saker och får ett bättre ordförråd. Att över huvud taget komma på något negativt med läsning kräver viss eftertanke.
– Jo, hemska böcker! Att försöka somna efter att man har läst en hemsk bok är inte roligt, säger Signe Rönnlund och Moa Wulff.

Läsambassadörernas favoritböcker:

Sophie Skagersten: Moxie av Jennifer Mathieu, Harry Potter-serien av J.K. Rowling.

Moa Wulff: Harry Potter-serien av J.K. Rowling, Grisjakten av Caryl Hart – ganska kort, men jätterolig!

Signe Rönnlund: Katitzi-serien av Katarina Taikon, serien Legenden om ögonstenen av Karin Erlandsson.

Tidningen Hem och Skola 2/2020. Text och foto: Johanna Granlund