Tillbaka

Framtidens skola

I framtidens skola flyter undervisning och uppfostran samman

En skola som hjälper varje barn att hitta sin passion, sin kreativitet och sina styrkor. En skola som lär barnen att leva med teknologi på ett ansvarsfullt sätt. Det är utbildningsexpert Pasi Sahlbergs vision av framtidens skola

Finländska Pasi Sahlberg är sedan sex månader tillbaka professor i utbildningspolitik vid University of New South Wales i Sydney. Vi ”träffas” via Skype för att prata om framtidens skola. Sahlbergs förhoppning är att Finland kommer att vara en föregångare när skolan och undervisningen utvecklas. En förändring och utveckling är nödvändig, anser han.

Jag hoppas att vi i framtiden kommer ifrån det traditionella sättet att lära ut saker och istället satsar på gemenskap och problemlösning.

– Teknologin kommer att förändra skolan och inlärningen. Artificiell intelligens gör att undervisningen i hög grad kan flyttas från skolan till hemmen, till den egna skärmen. Därför gäller det att det fundera på hur man i framtiden bäst kan använda den tid som eleverna fysiskt befinner sig i skolan, säger Sahlberg.

Information kan man nuförtiden få enkelt också på andra sätt än under en lektion. Sahlberg hoppas vi i framtiden kommer ifrån det traditionella sättet att lära ut saker och i-stället satsar på gemenskap och problemlösning.

– Skolan borde i högre grad än nu hjälpa varje barn att hitta sin passion, sin kreativitet och sina styrkor. Jag önskar att skolan skulle stödja varje elev i att hitta sin egen grej, just det eleven vill göra i livet. Det är oroväckande att så många unga inte vet vad de vill och upplever att de inte är bra på något specifikt. Skolans uppgift är att väcka barnens nyfikenhet och hjälpa dem att få en bra start i livet.

Robotar ersätter lärarna?

Den teknologiska utveckling som pågår kommer att förändra också skolan. Pasi Sahlberg menar att vi inom tio år kommer att se både virtuella lärare och robotlärare. Läraryrkets framtid är beroende av hur väl skolan lyckas anpassa sig till den förändrade omgivningen.

– Om skolans funktion inte utvecklas och förändras så kommer lärare inte att vara nödvändiga i framtiden. I så fall kan lärarna ersättas av robotar. Men om vi omdefinierar undervisningen och kommer fram till kreativa, nya, fördomsfria uppgifter så kommer skolan och lärarna fortsättningsvis att behövas. Frågan är om, och hur väl, skolan hittar sin nya roll, hävdar Sahlberg.

En annan teknologisk aspekt som redan nu påverkar eleverna mycket är digitalteknologin. Telefoner och skärmar har blivit en del av skolvardagen. Sahlberg anser att teknologin möjliggör många saker och gör nytta och väl för många. Problemet är att hjärnans kapacitet samtidigt blir lidande, vilket försvårar inlärningen.

– Den digitala teknologin har positiva och konstruktiva effekter. Samtidigt har ett överflöd av skärmtid och konsumtion av underhållning motsatt effekt. Hjärnans struktur och sätt att fungera förändras och det blir svårare att lära sig nya saker. Digiapparaternas negativa inverkan på vårt välbefinnande är globalt sett ett mycket oroväckande fenomen, konstaterar Sahlberg.

Jämlikhet utmaning för skolan

Den finländska skolan har enligt Pasi Sahlberg mycket positivt. Han tycker att det är fint att barnen får vara barn och börjar skolan först vid sju års ålder. Om Sahlberg får välja inleds den formella undervisningen inte heller i fortsättningen tidigare.

– Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen ska stödja individerna och inlärningen ska ske genom lek. Jag hoppas att grundskolan i Finland hålls öppen, kreativ och flexibel. Och att vi fortsättningsvis kan lita på lärarnas, skolornas och kommunernas expertis och omdöme. Finlands skolsystem baserar sig på förtroende. Hemmen stöder skolorna och undervisningen. Samtidigt stöder skolorna föräldrar och familjer i uppfostringsfrågor.

I framtidens skola är den största utmaningen enligt Sahlberg att bevara jämlikheten. Också nedskärningarna som drabbat speciellt den grundläggande utbildningen de senaste åren utgör en risk. Att trygga skolornas ekonomi är a och o.

– Kommunerna måste kunna erbjuda till exempel barn med specialbehov tillräckligt stöd. Det gäller också att hålla lärarna nöjda så att de inte överger skolorna och byter bransch, menar Sahlberg.

Vilken är då föräldrarnas roll i framtidens skola? Sahlberg poängterar betydelsen av samarbete och gemensamma spelregler mellan skolorna och hemmen.

– Gränsen mellan undervisning och uppfostran kommer att suddas ut. Skolor och föräldrar måste hitta ett gemensamt sätt att uppfostra och undervisa. I framtiden lär sig barnen många sådana saker hemma som tidigare hörde till skolan. Och tvärtom.

Profil

  • Namn: Pasi Sahlberg.
  • Bor i Sydney i Australien med sin familj.
  • Är sedan sex månader tillbaka professor i utbildningspolitik vid University of New South Wales.
  • Har tidigare jobbat bland annat för Utbildningsstyrelsen, CIMO, Harvard University, Världsbanken och som lärare.
  • Aktuell med boken ”Let the Children Play: How more play will save our schools and help children thrive” som ges ut i sommar.

Text: Jenni von Frenckell • Foto: Matt Luciuk

Tidningen Hem och Skola 2/2019