Tillbaka

Medvind för goda råd mellan föräldrar

– Jag kunde aldrig ana att responsen på Föräldramentor i skolan-projektet skulle bli så här entusiastisk. Det säger sakkunniga Christian Joffs när projektet går in i sitt andra år.

Hemligheten bakom framgången är enligt Christian Joffs att projektet är så handfast. Alla ser poängen med att mer erfarna föräldrar ställer upp som mentorer och ger goda råd till föräldrar vars barn börjar på ettan eller sjuan.

– I de här stadieväxlingarna hopar sig frågorna och ofta är det andra föräldrar som är bättre rustade att svara på frågorna än läraren. Det kan handla om hobbyer, skärmtid eller hemkomsttider. Då är det guld värt att få bolla med någon som redan har funderat på de frågorna, säger Joffs.

Christian Joffs.

Flygande start i pilotskolorna
Under det första året inleddes mentorsprojektet i pilotskolorna Korsholms högstadium, Sarlinska skolan, Smedsby-Böle skola, Åshöjdens grundskola och Borgaregatans högstadium.

– En viktig lärdom är att mentorsidén kan appliceras på så många föräldrasituationer. Det finns allt från nyinflyttade föräldrar som vill bli en del av skolgemenskapen till nya skolföräldrar som är engagerade och som vill veta hur andra har gjort i olika frågor, säger Joffs.

Därför har Christian Joffs och hans kollega Joakim Enegren justerat projektet så att man erbjuder flera olika mentorsmodeller. Vissa föräldrar vill träffa en annan förälder för en mentorspromenad medan andra föredrar mentorsträffar där flera föräldrar kan utbyta erfarenheter och bolla idéer i grupp eller i par.
– Till exempel i Smedsby-Böle skola blir det nu fem så kallade föräldrakaféer kring olika teman. Sedan kan föräldrarna välja att dyka djupare in i ett tema i en mentorsgrupp eller genom att bilda ett mentorspar, berättar Joffs.

Mentorsprojekt med twist
I Helsingfors har Hem och skola-föreningen vid grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet fått upp ögonen för projektet – och satt sin egen twist på det. Cygnaeus är en mer mångkulturell skola än många vet med många finskspråkiga och utländska föräldrar.

– Utmaningen som vi länge har stångats med är hur vi kan välkomna alla med i Cygnaeusgemenskapen. Därför har vi startat The Cygnaeus Global Club. Vi vill sänka tröskeln för alla att komma med och få svar på både små och stora frågor. Ingen ska behöva känna sig utanför och allt pekar på att vår satsning uppskattas, säger föräldern Christoffer Landtman.

Och på Förbundet Hem och Skola är Christian Joffs nöjd med hur mentorsprojektet rullar på.
– Fördelen med Föräldramentorprojektet är att modellen är så flexibel. Varje Hem och Skola-förening kan anpassa den efter sin egen verklighet. Men slutresultatet blir ändå det samma; gemenskapen mellan föräldrarna blir starkare och det vinner sedan både barnen och hela skolan på.

Vill också din skola eller Hem och Skola-förening haka på Föräldramentorprojektet? Då är du välkommen att höra av dig till Christian på christian.joffs@hemochskola.fi. På Hemochskola.fi/foraldramentor kan du läsa mer om projektet.

Text: Joakim Enegren