Tillbaka

Det här är för alla familjer

Nordsjö Rastis i östra Helsingfors är en av föräldraföreningarna som arbetar för att skapa en trevligare skola för elever och vårdnadshavare. Coronaåret har gjort allt lite svårare men inte omöjligt.

Nordsjö är en stor stadsdel i huvudstaden. Också det svenskspråkiga inslaget syns och hörs. Nordsjö lågstadieskola till exempel har sex årskurser och ungefär 150 elever.

Från och med i höst är Nordsjö Rastis en förening för vårdnadshavare med barn på daghem och i förskolan. Enligt föreningens ordförande Anna Alenius är det ett sätt att bredda verksamheten och få nya medlemmar.

En annan nyhet är att föräldraföreningen tidigare år gett skolan en liten summa pengar som sedan delats ut som stipendier. I år fick alla eleverna i stället en bok som lärarna valt ut, ett diplom och en glassbiljett som kunde lösas ut i en kiosk.

– Föräldraföreningen erbjuder familjerna någonting alla ska kunna gå med i. Det får inte kosta för barn att delta. Ett barn ska inte bli utanför för att föräldrarna inte kan eller kanske för att de inte vill ge pengar för verksamhet.

Anna Alenius har varit föreningens ordförande i fyra år. Detta är det sista, säger hon. Nya krafter får ta över.

– På sätt eller annat har jag varit med i olika föräldraföreningar i 14 år. Jag tyckte att det är viktigt att få veta mera om hur mitt eget barn har det i skolan, säger hon.

För vem är föräldraföreningen?

– För alla familjer. Detta är frivilligt och vi är öppna för alla. Ingen ska behöva känna att det är ett tvång att gå med, att bli klasspappa eller klassmamma. Tanken är att tillsammans göra vardagen lite roligare för eleverna och om alla hjälps åt blir det inte tungt för någon. Alla som vill få vara med.

Varför är det viktigt med en förening för föräldrar?

– Barnen lär känna varandra utanför skoltid och föräldrarna lär känna varandra. Känner man varandra är det också lättare att reda ut om det uppstår missförstånd eller problem mellan barnen. Klassandan och känslan för skolan kan förstärkas också på fritiden.

Vad har ni gjort under coronaåret?

– Vi har försökt hitta på verksamhet som går att förverkliga trots stränga restriktioner i huvudstadsregionen. Elevklubbarna har vi arrangerat årskursvis. Istället för att bekosta skolans traditionella vinterdag köpte vi pulkor och andra rastleksaker till skolan. Vi har arrangerat tillsammans med Helsingfors stads bibliotek och kulturcentral en författarträff. Eleverna fick träffa Eva Frantz via skärmen och det var mycket populärt. Vi har haft webbinarier riktade till vuxna. De har handlat om vänskap och antimobbning, om barns sociala färdigheter och om hur föräldrar kan tala med barn och unga om sexualitet, sex och nakenfilmer.

Anna Alenius är ordförande i Nordsjö Rastis Föräldraförening.

Måste man gå med i en föräldraförening?

– Jag vet att många föräldrar till exempel är med i olika idrottsföreningar. Många har fullt upp på fritiden. Så nej, man behöver inte gå med. Men det är roligt och lärorikt.

Hur ska man göra för att gå med?

– På hösten brukar någon från föräldraföreningens styrelse gå på skolans föräldramöte och berätta kort om verksamheten. Då är ett bra tillfälle. Men det är nog bara att säga oss hej, jag vill vara med! Det här läsåret vidareutvecklar vi vår verksamhet i daghemmet och förskolan. Vi har bra samarbete med lärarna så informationen om föräldraföreningen går via Wilma. På det sättet når vi alla hem.

Text och foto: Tommy Pohjola

Tidningen Hem och Skola 3/2021