Tillbaka

Föreningen vill stödja föräldrarna

Lyceiparkens högstadium i Borgå har drygt 300 elever i årskurserna 7–9 och en personalstyrka på omkring 40 vuxna. För föräldraföreningen handlar arbetet om att vara en aktiv kontaktyta mellan hemmet och skolan. Ordförande Markus Ekholm vill lyfta fram utmaningar som är gemensamma för de flesta vårdnadshavare.

Berätta om er verksamhet!
– Tanken bakom vår förening är främst att förena föräldrar i stället för att vara ett insamlingsorgan för roliga saker i skolan. Vi satsar mycket på att föräldrarna ska få träffas och prata med varandra eftersom de utmaningar vi har i föräldraskapet till stor del är gemensamma för de flesta. Under det kommande året vill vi satsa på de nya sjuorna, deras föräldrar och engagera dem genast från skolstarten så att de kan vara med och bestämma vad de behöver.

Kring vilka teman kommer er förening att arbeta nästa läsår?
– Varje år handlar för oss om jämlikhet, delaktighet och gott bemötande. Kampen mot mobbningen är ett tema som alltid är aktuellt. Kring de här ämnena har vi ordnat föreläsningar och diskussionskvällar och även engagerat elevkåren. Många elever efterlyser flera vuxna i sin skolvardag att diskutera och bolla med. Tyvärr har vi inte kapacitet att erbjuda den servicen, men vi försöker att ordna kamratstöd för vuxna.

Tips till de föreningar som behöver lite ny inspiration?
– En omtyckt aktivitet i vår skola är frukostarna vi ordnar för eleverna varje år. Verksamheten i vår skola handlar inte om att samla in pengar eller om att styrelsemedlemmarna ska vara jätteduktiga. Den handlar om att öppna dörrarna och låta alla delta på den nivå som passar dem. Mitt tips är att våga tro på människorna!

Hur kan föräldraföreningen påverka vi-andan i skolan?
– Mycket handlar om vilka modeller vi vuxna ger våra ungdomar. Det gäller att våga ta ställning inför våra barn för det vi tycker är bra och visa vad vi inte tycker att är rätt. Tillsvidare har vi en bra grundskola som har möjlighet att ge barnen en bra start i livet, men alla ele­ver kommer från olika hemförhållanden och har olika förutsättningar. Skolgången kräver att ungdomarna själva är aktiva och har förmågan att ta emot den undervisning som ges. Också vi föräldrar har möjligheter att påverka, men det förutsätter att vi är aktiva både i förhållande till skolan och i föräldraföreningarna.

På vilket sätt är det berikande för en vuxen att delta i föreningsarbetet?
– Som föreningsmedlem får man nya vänner som man har roligt med samtidigt som föreningen är ett verktyg för att ta i de saker man tycker att kunde skötas bättre i skolan. Att vara med behöver inte vara krävande, du är välkommen som du är och gör så mycket du har tid för och mäktar med.

Text: Catrin Sandvik