Tillbaka

Skolhunden Naala ger lugn

Specialläraren Johanna Rosendal vid Ekenäs högstadieskola har en ny assistent i klassrummet. Hon är lurvig, älskar ost och sprider glädje. Möt skolhunden Naala.

– Varsågod!, säger sjundeklassaren Casper Nemlander och visar till Naala att hon kan välja en post-it-lapp som är klistrad på väggen.

Naala väljer en lapp, drar loss den med munnen och släpper den sedan på golvet. Casper tar upp lappen och läser vad det står på den: amatör. Han funderar sedan tillsammans med ele­ven Celwin Kihlstedt och specialläraren Johanna Rosendal vad ordet amatör betyder.

På nästa post-it-lapp Naala drar loss från väggen står det ”udda”, och medan de tvåfotade funderar på ordets betydelse står Naala lugnt och lyssnar och väntar på nästa kommando.

Skolhunden Naala och eleven Celwin Kihlstedt samarbetar.

Collien Naala, 3 år, är utbildad skolhund och jobbar nu tillsammans med sin matte Johanna Rosendal.
– Jag kände att jag behövde någonting nytt i mitt jobb, säger hon.

Johanna Rosendal var intresserad av hundassisterad undervisning och tog därför beslutet att söka om en studieplats till henne och Naala vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu, som erbjuder utbildningen. De fick en studieplats och inledde studierna i mars 2022.

Nu efter utbildningen vet Naala exakt vad det betyder när hon får den svarta scarfen knuten runt halsen: då väntar ett jobbpass.

Hunden måste vara lugn
– Det som avgör om en hund kan jobba som skolhund är personligheten, säger Johanna Rosendal.
Hon förklarar att hundarna genomgår olika lämplighetstest i samband med ansökningen. En skolhund får inte visa några tecken på stress eller aggressivitet. Stress kan i värsta fall leda till aggressivt beteende.

För att ta reda på hur hundarna reagerar testas de. I testerna ingår bland annat att gå på hala golv och i andra inomhusmiljöer. Hundarna ska vara sociala, de ska klara av att bli hanterade av främmande personer och de ska vara lätta att skola. För att se hur hundarna återhämtar sig efter en stressfylld situation skrämmer utbildarna dem avsiktligt.

– I en skolmiljö kan något oförutsägbart hända som skrämmer hunden, och då måste den snabbt klara av att återhämta sig och bli lugn, säger Johanna Rosendal.

Collien Naala deltar i undervisningen.

Naala utstrålar lugn och samarbetsvilja i klassrummet. Framför den vita tavlan finns en liten matta som hon ska sitta på när hon får sina uppgifter. Eleverna vet också att Naala ska vara där när de samarbetar med henne.
– Kom! Varsågod! säger Celwin till Naala och håller en korg med bollar framför hennes nos.
Naala väljer en boll och släpper den på golvet. Celwin plockar upp den och läser upp siffran som står på bollen. Med hjälp av siffran kan han och Casper lösa följande uppgift. Samspelet sitter och det finns en glädje och iver i klassrummet.

Hur känns det att ha Naala med i klassrummet?
– Bra! svarar Casper.
– Roligt! svarar Celwin.
– Tiden går fort och det känns som om man har en kompis här, säger Casper.

Johanna Rosendal ser effekterna i undervisningen:
– Det blir lugnare när Naala är med.

Celwin Kihlstedt och Casper Nemlander ser fram emot de dagar Naala är i klassrummet.

Naala är ärlig
Det finns forskning som visar att oxytocinnivån ökar i blodet när vi är tillsammans med djur, vilket betyder att vår stressnivå sjunker. Elever som känner sig stressade, rastlösa eller mår dåligt gynnas därför av hundassisterad undervisning. Likaså elever med adhd eller motsvarande diagnos.
– Hunden reagerar om eleverna är rastlösa, och responsen är omedelbar. Hunden reagerar på sinnesstämningar. Den är alltid ärlig och genuin och använder sitt kroppsspråk för att förmedla en känsla, säger Johanna Rosendal.

Hon har redan märkt att Naalas omedelbara respons oftast leder till att eleven lugnar sig. Elever som har svårigheter med social interaktion kan öva och lära sig socialt samspel tillsammans med Naala.
I och med att Naala är med har Johanna behövt ta fram nya metoder i undervisningen. Det är roligt, men också intensivt. Eftersom det också är psykiskt krävande för Naala är hon bara med två dagar i veckan.

– Hennes välmående är viktigt. Jag tar henne aldrig med om hon verkar trött eller sjuk.
Klassrummet finns i en annan byggnad mittemot själva skolbyggnaden. Det ser Johanna Rosendal som en klar fördel med tanke på eventuella allergier bland skolans ele­ver eller personal. Hittills har hennes elever inte varit allergiska, inte heller rädda för hundar.

Viktigt att informera
Johanna Rosendal har berättat för lärarkollegiet om hundassisterad undervisning och hur hon jobbar tillsammans med Naala.
– Informationsgången är viktig – både till kollegerna, föräldrarna och eleverna. Jag förklarar också för eleverna hur de ska vara med Naala.

Medan eleverna Casper och Celwin gör en uppgift lägger sig Naala lugnt vid deras fötter för att vila en stund.
– En av de finaste stunderna var när Naala valde att lägga sig bredvid en elev som kämpade med bland annat bristande självförtroende. Eleven tittade på mig och sa “Hur kommer hon till mig?”. Naala kände på sig vem som behövde henne mest. De oplanerade stunderna är de mest givande, säger Johanna Rosendal.

Text: Charlotta Svenskberg