Föreläsare

ANLITA EN FÖRELÄSARE

  • Förbundets medlemsföreningar har möjlighet att anlita en av förbundets föreläsare för en föräldrakväll för alla skolans/dagisets föräldrar en gång per läsår.

Gör så här om ni vill anlita en föreläsare:

  • Välj ett tema som intresserar er förening. De olika föreläsarna och deras teman ser du nedan på den här sidan. Var i kontakt med skolan eller daghemmet om evenemanget ordnas i deras lokaler.
  • Vissa föreläsare erbjuder också föreläsningar digitalt. I deras presentation finns i så fall markeringen “Även online-föreläsningar”. Om föreläsningen ordnas digitalt står föreningen för den tekniska lösningen och ger anvisningar till föreläsaren. Läs tips för online-föreläsningar.
  • Kontakta hemochskola@hemochskola.fi eller 050 475 14 20 och be om kontaktuppgifterna till föreläsaren.
  • Kontakta föreläsaren och kom överens om datum och rubrik. Viktigt! Meddela förbundet datumet genast när det är klart.
  • Förbundet tar hand om reseersättningen och betalningen av arvodet till föreläsaren.
  • Nämn i inbjudan att föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola.

Förbundet ger kontaktuppgifterna till föreläsarna.

Föreläsare

Rusmedel

Anne Ahlefelt

Anne Ahlefelts tema är hur vi som föräldrar skall tala med barn och unga om rusmedel. Rubriken är ”Hur tala om rusmedel med barn och unga?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen beroende på om hur gamla barn de har. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete i...

Skolfrånvaro

Katarina Alanko

Katarina Alankos rubrik är "Skolfrånvaro- när ska man bli orolig?" - att stöda barn och unga som har svårt att närvara i skolan. Katarina jobbar som universitetslärare i barn- och ungdomspsykologi vid Åbo Akademi. Hon är speciellt intresserad av frågor knutna till utvecklingspsykologi och minoritetsfrågor. Föreläser i södra Finland.

Motivation

Linda Björkgård

Linda Björkgårds rubrik är Lär för livet! Kom med på upptäcktsfärd till inlärningens fascinerande värld och hitta glädjen i att lära sig tillsammans i vardagen. Vår komplexa värld ställer höga krav på förmågan att lära sig nya saker. Hur kan vi som föräldrar hantera kraven på ett sunt sätt och...

Skolmat

Björn Helsing

Skolmat på agendan? Vi erbjuder en moderator för att leda en diskussion. Björn Helsing har satt sig in i frågor kring skolmaten. Han har verkat som lärare, restaurangchef och projektledare inom ett projekt som kallades Operation Skolmat. Björn har trettio års erfarenhet från restaurang- och köksbranschen. Är skolmaten något ni...

Digital vardag

Anna Henning

”Föräldraskap i en digital tid”. En workshop med föreläsning och diskussion om skärmar, smarttelefoner, sociala medier och ständig uppkoppling. Hur kan vi som föräldrar stöda våra barn och unga till största möjliga välmående i dagens digitala samhälle? Anna är socialpsykolog och förälder och arbetar som universitetslektor vid Soc&kom, Helsingfors universitet....

Första hjälpen

Magnus Lassander

Magnus Lassander - Första hjälpen för småbarnsföräldrar. Hur ska jag hjälpa mitt barn då olyckan är framme. Magnus är sjukskötare inom akuta sjukvården och utbildare i första hjälpen och hälsokunskap. Han är också närvårdare med inriktning på barn och ungdomar.

Föreningsverksamhet

Laura och Johan Lindberg

Laura och Johan Lindbergs föreläsning riktar sig till föreningar som behöver en energikick. Laura Lindberg jobbar med Talent Development och är förälder till två tonårsdöttrar. Johan Lindberg är företagare och förälder till tre barn i skolåldern. De har båda varit aktiva i Hem och Skola på samtliga skolstadier och Laura...

Genus

Harry Lunabba

Vad är genussensitivitet? – Fyra teser om bättre bemötande. Under föreläsningen svarar universitetslektor Harry Lunabba på frågan, vad är genussensitivitet och ger praktiska tips på hur man kan bli bättre på att bemöta unga personer med behov av stöd. Föreläsningen bygger på Lunabbas forskningsarbete där han fokuserat speciellt på möten...

Säkerhet på nätet

Mimmi Malik

Mimmi Malik föreläser om nätanvändning och nätsäkerhet eller alternativt om mobbningsförebyggande arbete med barn och unga. Teman går delvis in i varandra. Mimmi har flera års erfarenhet av att jobba med just dessa teman med barn och unga, vårdnadshavare samt professionella inom ungdomssektorn. Mimmi arbetar för tillfället som skolkurator och...

Trakasserier

Virve Savoila

Virve Savoila har en interaktiv föreläsning om hur du som vårdnadshavare kan ta upp samtalsämnen så som våld, sexuella trakasserier och normer med ditt barn. Föreläsningen baserar sig på och stöds av materialet "Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier" som är skapat av jämställdhetskonsultföretaget Ekvalita.

Spel och sociala medier

Matilda Ståhl

Spel och sociala medier i barn och ungas vardag Spel och sociala medier utgör en allt större del av barn och ungas vardag, men vilken inverkan har den här typen av virtuella miljöer? Jag öppnar gärna upp den här frågan till diskussion tillsammans med er på basen av aktuell pedagogisk...

Skolframgång

Christoph Treier

Christoph Treier är coach och mental tränare för toppidrottare. Nu erbjuder han en helt ny föreläsning för föräldraföreningar: ”Hemligheten bakom att lyckas i skolan” Forskningen har kommit fram till karaktärsdrag som kallas grit och som har en avgörande effekt över om man lyckas i skolan, och senare i arbetslivet. Grit...

Ekonomifostran

Maria Österåker

Maria Österåker är en omtyckt föreläsare med många års föreläsningserfarenhet. Hon är utbildad inom ekonomi och har även ekonomiskt uppfostrat tre tonåringar. Maria har jobbat som ekonomilärare på högstadiet och har lyssnat till hur många ungdomar idag tänker kring pengar och konsumtion, samtidigt som hon sett hur det ekonomiska tänkandet...

Föreläsare från övriga organisationer

Vi vill gärna tipsa om de här intressanta föreläsningarna som arrangeras i andra organisationers regi. Här hittar du information om dem.