Föreläsningar

Så här bokar du en föreläsning: 


Steg 1: Välj en föreläsare och ett tema (se nedan) 

Steg 2: Kontakta skolan/daghemmet och fråga om föreläsningen kan ordnas i deras lokaler. 

En del av våra föreläsare erbjuder föreläsningar på distans. Se tips för online-föreläsningar! 

Steg 3: Kontakta föreläsaren och kom överens om tid och plats. 

Steg 4: Anmäl föreläsningen till Hem och Skola via blanketten senast en månad innan tillfället:


TILL ANMÄLAN


Hurra! Nu har du bokat en föreläsning! 


Steg 5: Vi skickar en anmälningslänk till föreläsningen till dig. 

  • Marknadsför föreläsningen och skicka anmälningslänken till föräldrarna där de kan anmäla sig. Nämn i inbjudan att föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola. 
  • Följ med deltagarrapporten (om det är under 7 deltagare så kan ni antingen avboka föreläsningen via mejl/telefon eller puffa föreläsningen).  

    Hurra! Föreläsningen ordnades! 

Steg 6: Alla anmälda deltagare får en utvärdering skickad till sin e-post. 


Kriterier: 

  • Målgruppen för föreläsningen är föräldrar
  • Föreläsningen ordnas av en Hem och Skola-föräldraförening. Obs! En skola eller ett daghem kan inte fungera som beställare 
  • Varje förening får beställa en föreläsning per läsår. 
  • Föreläsningen ska bokas senast en månad före planerad föreläsningsdag 
  • Föreläsningen ska räcka minst 90 minuter (inkluderar diskussion). 
  • Minst sju deltagare krävs för att en föreläsning ska kunna genomföras. 


Förbundet Hem och Skola tar hand om arvodet till föreläsaren och eventuell reseersättning. Föreläsningen arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral.

Om du har frågor eller problem uppstår vänligen kontakt: johanna.soderberg@hemochskola.fi 

Föreläsare