Föreläsare

ANLITA EN FÖRELÄSARE

  • Förbundets medlemsföreningar har möjlighet att anlita en av förbundets föreläsare för en föräldrakväll för alla skolans/dagisets föräldrar en gång per läsår.

Ifall ni önskar anlita en föreläsning för hösten så gör såhär:

  • Välj vilket tema som intresserar er förening. De olika föreläsarna och deras teman ser du nere på denna sida. Var i kontakt med skolan/dagiset ifall evenemanget ordnas i deras utrymmen och beakta aktuella rekommendationer gällande coronaviruset.
  • Kontakta hemochskola@hemochskola.fi eller 050 475 14 20 och be om uppgifterna till föreläsaren
  • Var i kontakt med föreläsaren och kom överens om datum och rubrik. OBS! Meddela förbundet vilket datumet blir så fort det klarnat.
  • Förbundet sköter reseersättningen och utbetalningen av arvodet direkt med föreläsaren.
  • Nämn i inbjudan att föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola.
  • En del föreläsare erbjuder också föreläsningar över nätet. I anslutning till deras presentation finns markeringen “Även online-föreläsningar”. Ifall föreläsningen ordnas virtuellt så står föreningen för den tekniska lösningen och ger anvisningar och stöd till föreläsaren. Läs tips för online-föreläsningar.

Kontaktuppgifter till föreläsarna fås från förbundet.

Föreläsare

Föreläsare

Anne Ahlefelt

Anne Ahlefelts tema är hur vi som föräldrar skall tala med barn och unga om rusmedel. Rubriken är ”Hur tala om rusmedel med barn och unga?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen beroende på om hur gamla barn de har. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete i...

Föreläsare

Katarina Alanko

Katarina Alankos rubrik är "Skolfrånvaro- när ska man bli orolig?" - att stöda barn och unga som har svårt att närvara i skolan. Katarina jobbar som universitetslärare i barn- och ungdomspsykologi vid Åbo Akademi. Hon är speciellt intresserad av frågor knutna till utvecklingspsykologi och minoritetsfrågor. Föreläser i södra Finland.

Föreläsare

Siv Hartikainen

Siv Hartikainen är matematiklärare och verksam inom “Mattelandet”. Hon berättar hur man som förälder kan väcka barnets intresse för matematik. Hennes rubrik är “Matematik i familjen”. Se materialet med samma namn som finns att läsa i vår materialkatalog. Hennes föreläsningar är ett samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik...

Föreläsare

Björn Helsing

Skolmat på agendan? Vi erbjuder en moderator för att leda en diskussion. Björn Helsing har satt sig in i frågor kring skolmaten. Han har verkat som lärare, restaurangchef och projektledare inom ett projekt som kallades Operation Skolmat. Björn har trettio års erfarenhet från restaurang- och köksbranschen. Är skolmaten något ni...

Föreläsare

Anna Henning

”Föräldraskap i en digital tid”. OBS! Föreläser inte under hösten 2020 och tar emot bokningar först till vårterminen 2021. En workshop med föreläsning och diskussion om skärmar, smarttelefoner, sociala medier och ständig uppkoppling. Hur kan vi som föräldrar stöda våra barn och unga till största möjliga välmående i dagens digitala...

Föreläsare

Magnus Lassander

Magnus Lassander - Första hjälpen för småbarnsföräldrar. Hur ska jag hjälpa mitt barn då olyckan är framme. Magnus är sjukskötare inom akuta sjukvården och utbildare i första hjälpen och hälsokunskap. Han är också närvårdare med inriktning på barn och ungdomar.

Föreläsare

Laura och Johan Lindberg

Laura och Johan Lindbergs föreläsning är en vitaminspruta för förenings-verksamheten och riktar sig till föreningar som behöver en energikick. Laura Lindberg jobbar med Talent Development inom HR och är förälder till två tonårsdöttrar. Johan Lindberg är företagare och förälder till tre barn i skolåldern. De har båda varit aktiva i...

Föreläsare

Liselott Lindén

Liselott Lindén föreläser för föräldrar med barn i högstadiet eller gymnasiet om konceptet Fair Sex, en metod att tala med unga om sex, kommunikation och ömsesidighet. Vad är det som är viktigt att tänka på som förälder när man pratar om sex med sitt barn? Fair Sex är utvecklat vid...

Föreläsare

Harry Lunabba

Vad är genussensitivitet? – Fyra teser om bättre bemötande. Under föreläsningen svarar universitetslektor Harry Lunabba på frågan, vad är genussensitivitet och ger praktiska tips på hur man kan bli bättre på att bemöta unga personer med behov av stöd. Föreläsningen bygger på Lunabbas forskningsarbete där han fokuserat speciellt på möten...

Föreläsare

Mia Montonen

Kärlek, tid och stresshantering – verktyg till att bli en bättre förälder Kvällen består av en föreläsning och diskussion samt konkreta tips på hur man som förälder kan jobba med sin relation till barnet. Helheten lämpar sig bäst för föräldrakvällar i åk 1-6 eller på daghem. Mia Montonen är sjukskötare,...

Föreläsare

Mimmi Malik

Mimmi Malik föreläser om nätanvändning och nätsäkerhet eller alternativt om mobbningsförebyggande arbete med barn och unga. Teman går delvis in i varandra. Mimmi har flera års erfarenhet av att jobba med just dessa teman med barn och unga, vårdnadshavare samt professionella inom ungdomssektorn. Mimmi arbetar för tillfället som skolkurator och...

Föreläsare

Pia Norrbäck-Kackur

Pia Norrbäck-Kackur, föreläsare, fortbildare och mamma till tre barn. Rubrikalternativ ett: "Att kyssa en groda eller ha en padda i knät". Föreläsningen handlar om små barns användning av ipads och telefoner och hur det påverkar dem.  Rubrikalternativ två: "Vad händer i hjärnan när man läser eller hör en berättelse." Rubrikalternativ...

Föreläsare

Virve Savoila

Virve Savoila har en interaktiv föreläsning om hur du som vårdnadshavare kan ta upp samtalsämnen så som våld, sexuella trakasserier och normer med ditt barn. Föreläsningen baserar sig på och stöds av materialet "Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier" som är skapat av jämställdhetskonsultföretaget Ekvalita.

Föreläsare

Matilda Ståhl

Spel och sociala medier i barn och ungas vardag Spel och sociala medier utgör en allt större del av barn och ungas vardag, men vilken inverkan har den här typen av virtuella miljöer? Jag öppnar gärna upp den här frågan till diskussion tillsammans med er på basen av aktuell pedagogisk...

Föreläsare

Jeanette Szymanski

Jeanette är en erfaren föreläsare och coach som strävar till att skapa interaktiva föräldrakvällar. 1. Hur bemöter du ditt barn i medgång och motgång?Lär dig konsten att ge uppbyggande och konstruktiv feedback samt att skilja mellan misstag och oönskat beteende. 2. Lär dig som förälder att säga nej på ett...

Föreläsare

Christoph Treier

Christoph Treier är coach och mental tränare för bl.a. toppidrottare. Nu erbjuder han en helt ny föreläsning för föräldraföreningar: ”Hemligheten bakom att lyckas i skolan” Forskningen har kommit fram till karaktärsdrag som kallas grit och som har en avgörande effekt över om man lyckas i skolan (och senare i arbetslivet)....

Föreläsare

Maria Österåker

Maria Österåker är en omtyckt föreläsare med många års föreläsningserfarenhet. Hon är utbildad inom ekonomi och har även ekonomiskt uppfostrat tre tonåringar. Maria har jobbat som ekonomilärare på högstadiet och har lyssnat till hur många ungdomar idag tänker kring pengar och konsumtion, samtidigt som hon sett hur det ekonomiska tänkandet...

Föreläsare från övriga organisationer

Vi vill gärna tipsa om de här intressanta föreläsningarna som arrangeras i andra organisationers regi. Här hittar du information om dem.