Föreläsare

Våra medlemsföreningar kan anlita en av våra föreläsare för en föräldrakväll för skolans eller daghemmets föräldrar en gång per läsår.

Gör så här om ni vill boka en föreläsare:

  • Välj ett tema som intresserar. Föreläsarna och deras teman ser du nedan på den här sidan. Var i kontakt med skolan eller daghemmet om evenemanget ordnas i deras lokaler.

  • Vissa föreläsare erbjuder också föreläsningar digitalt. I deras presentation finns i så fall markeringen “Även online-föreläsningar”. Om föreläsningen ordnas digitalt står föreningen för den tekniska lösningen och ger anvisningar till föreläsaren. Läs tips för online-föreläsningar.

  • Kontakta hemochskola@hemochskola.fi eller 050 475 14 20 och be om kontaktuppgifterna till föreläsaren.

  • Kontakta föreläsaren och kom överens om datum och rubrik. Viktigt! Meddela oss datumet genast när det är klart.

  • Vi tar hand om reseersättningen och betalningen av arvodet till föreläsaren.

  • Nämn i inbjudan att föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola.

Föreläsare