Föreläsare

Våra medlemsföreningar kan boka en av våra föreläsare till en föräldrakväll en gång per läsår.

Gör så här:

• Välj en föreläsare och ett tema som känns intresserat. Kontakta skolan eller daghemmet och fråga om föreläsningen kan ordnas i deras lokaler. En del av våra föreläsare ordnar föreläsningar på distans. I deras presentation finns markeringen ”även online-föreläsningar”. Om föreläsningen ordnas på distans står föreningen för tekniken och ger anvisningar till föreläsaren. Se tips för online-föreläsningar.

• Kontakta föreläsaren och kom överens om tid och plats före föreläsningen.

Meddela oss vad som kommit överens genom att mejla till hemochskola@hemochskola.fi eller johanna.soderberg@hemochskola.fi.

• Vi skickar en anmälningslänk till föreläsningen till er.

• Marknadsför föreläsningen och skicka anmälningslänken till föräldrarna där de kan anmäla sig. Nämn i inbjudan att föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola.

• En vecka före föreläsningen meddelar vi er hur många anmälningar det har kommit in och ni avgör om det finns ett behov att avboka, puffa föreläsningen eller göra det som behövs vid tillfälle.

• Föreläsningen hålls och efteråt skickas det automatiskt ut en utvärdering till de anmäldas e-postadresser.

• Vi tar hand om eventuell reseersättning och arvodet till föreläsaren.

Föreläsare