Föreläsare

ANLITA EN FÖRELÄSARE

  • Förbundets medlemsföreningar har möjlighet att anlita en av förbundets föreläsare för en föräldrakväll för alla skolans/dagisets föräldrar en gång per läsår.

Gör såhär:

  • Välj vilket tema som intresserar er förening. De olika föreläsarna och deras teman ser du nere på denna sida.
  • Kontakta hemochskola@hemochskola.fi eller 09-565 77 70 och be om uppgifterna till föreläsaren
  • Var i kontakt med föreläsaren och kom överens om datum och rubrik. OBS! Meddela förbundet vilket datumet blir så fort det klarnat.
  • Förbundet sköter reseersättningen och utbetalningen av arvodet direkt med föreläsaren.
  • Nämn i inbjudan att föreläsningen ordnas i samarbete med Förbundet Hem och Skola. Modell för inbjudan som ni kan använda om ni vill.

Kontaktuppgifter till föreläsarna fås från förbundet.

Föreläsare

Föreläsare

Anne Ahlefelt

Anne Ahlefelts tema är hur vi som föräldrar skall tala med barn och unga om rusmedel. Rubriken är ”Hur tala om rusmedel med barn och unga?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen beroende på om hur gamla barn de har. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete i...

Föreläsare

Annika Ahrner-Nyberg

Annika Ahrner-Nyberg är klasslärare, förälder och företagare inom mental träning. Annikas föreläsningar heter Glada familjen och Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt. Föreläsningen Glada familjen tar upp hur man genom att styra sina tankar, känslor och attityder kan skapa (ännu) mera glädje i familjen. Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt handlar om...

Föreläsare

Katarina Alanko

Katarina Alanko föreläser under rubrikerna “Utbildning för föräldrar om hbtiq-frågor”. Katarinas övriga fristående rubriker är “Skolmotivation”, “Positiv psykologi/pedagogik” och “Oroväckande skolfrånvaro”. Katarina jobbar som universitetslärare i barn- och ungdomspsykologi vid Åbo Akademi. Hon är speciellt intresserad av frågor knutna till utvecklingspsykologi och minoritetsfrågor. Föreläser i södra Finland.

Föreläsare

Catarina Bärlund-Palm

Catarina Bärlund-Palm är klasslärare i Helsingfors. Hon talar om föräldrarnas och skolans gemensamma ansvar för barnens språk och hur ett samarbete kring läsning byggs upp. Rubriken är En kvart om dagen. Catarina bor i södra Finland.

Föreläsare

Ekvalita

Tala med ditt barn – om sexuella trakasserier. En föreläsare från Ekvalita, antingen likabehandlingskonsult Malin Gustavsson eller någon från hennes team föreläser under en föräldrakväll om hur man som förälder tar upp samtalsämnen som våld, kön och sexualitet med sitt barn.

Föreläsare

Siv Hartikainen

Siv Hartikainen är matematiklärare och verksam inom “Mattelandet”. Hon berättar hur man som förälder kan väcka barnets intresse för matematik. Hennes rubrik är “Matematik i familjen”. Se materialet med samma namn som finns att beställa. Hennes föreläsningar är ett samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Bild...

Föreläsare

Anna Lena Karlsson-Finne

Anna Lena Karlsson-Finne, mamma till tre vuxna döttrar, socionom och barnskyddsarbetare i Esbo med 30 års erfarenhet att jobba med barn och familjer Talar om föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen under rubriker som ”Gränser ger trygghet i vardagen” och ”Våga vara förälder och sätta gränser!”. Anna Lena bor i södra Finland.

Föreläsare

Laura och Johan Lindberg

Laura och Johan Lindbergs föreläsning är en vitaminspruta för förenings-verksamheten och riktar sig till föreningar som behöver en energikick. Laura Lindberg jobbar med Talent Development inom HR och är förälder till två tonårsdöttrar. Johan Lindberg är företagare och förälder till tre barn i skolåldern. De har båda varit aktiva i...

Föreläsare

Liselott Lindén

Liselott Lindén föreläser för föräldrar om konceptet Fair Sex, en metod att tala med unga om sex, kommunikation och ömsesidighet. Vad är det som är viktigt att tänka på som förälder när man pratar om sex med sitt barn? Fair Sex är utvecklat vid Ålands fredsinstitut med syftet att förebygga...

Föreläsare

Mirjam Malik

Rubrik: Respekt på nätet - respekt i vardagen. Mimmi Malik arbetar med diskrimineringsförebyggande vid Föreningen Luckan R.f. Åskådarens roll: ger deltagarna möjlighet att reflektera över sin egen roll som åskådare samt vikten av att ta ansvar och ingripa. Verbal diskriminering: ger deltagarna möjlighet att reflektera över sitt eget språkval och...

Föreläsare

Pia Norrbäck-Kackur

Pia Norrbäck-Kackur, föreläsare, fortbildare och mamma till tre barn. Hennes rubriker är “Se mig – att tala med tonåringar”, “Vardagsstress och dinosauriemornar”, “Det var inte jag” – om att prata språkstimulerande med sina barn och Vad händer i hjärnan när man läser eller hör en berättelse. Pia bor i Österbotten.

Föreläsare

Christoph Treier

Christoph Treier är coach och mental tränare för bl.a. toppidrottare. Nu erbjuder förbundet föräldraföreningar möjligheten att anlita honom för en föräldrakväll. Alternativa rubriker är: Hur påverkas man av sin placering i syskonskaran? Att vara föräldrar – en av livets största utmaningar, Bakom kulisserna i motorsporten. Den sistnämnda riktar sig främst...

Föreläsare övriga organisationer

Vi vill gärna tipsa om de här intressanta föreläsningarna som arrangeras i andra organisationers regi. Här hittar du information om dem.