Tillbaka

Ge och ta!

5.4.2019

Denna vecka ordnade vi i Vasa en nätverksträff, dit vi bjöd in personer från de skolor, daghem och föreningar som är piloter i projektet Varje förälder. Eftermiddagens tema var kommunikation och den leddes av Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog vid Wasa teater. Det var lite spännande i början när ingen av oss riktigt visste vad som var på kommande! Ganska snabbt fick vi ändå göra den första övningen i grupp och så småningom blev vi mer bekväma med varandra. I gruppen skulle vi diskutera två frågor kring samarbetet mellan hemmet och skolan/dagiset:

Vad funkar?
Vad behöver vi?

Det visade sig vara bra frågor att ställa sig själv, för att göra en snabb nulägeskartläggning med positiv betoning. Många av deltagarna tyckte att samarbetet faktiskt funkade bra på många sätt och att det fanns en öppen kommunikation mellan föräldrarna och skolan.

Nina Dahl-Tallgren

I några omgångar kom vi tillbaka till frågan ”vad behöver vi?”, genom att också vända på steken: ”Vad kan jag bidra med?”. Samverkan bygger på att ge och ta och för att det ska fungera måste man också kunna uttala behoven. Det känns bra att få hjälp, men också att känna att man har något att ge. En konkret övning som vi testade var att skriva våra behov på lappar, som lades på golvet. Sedan skulle man gå runt och välja en lapp med ett behov, som man tyckte att man kunde besvara. Det var ett bra exempel på en övning som kan göras t.ex. på en föräldrakväll i en klass. Det är ett sätt att utrycka sina behov eller de uppgifter som borde göras, men samtidigt en möjlighet för en enskild förälder att bidra och göra en insats. I bästa fall kan den också leda till nya kontakter föräldrar emellan!

//Linda