Tillbaka

Så in i Norden

25.5 2019 Det var en norrman, en svensk, en dansk, en islänning och en finne… Vad hände sedan? Ofta blir det en lyckad kombination av det hela och vi hittar snabbt gemensamma frågor som förenar oss.

Det var min och mina kollegers omedelbara reaktion efter att dörren stängdes efter en givande träff i nordiska tecken här på förbundets kansli i Helsingfors. Hem och Skola stod värd för ett tvådagarsmöte med Foreldreutvalget for barnehager (FUB), som arbetar med samarbete mellan föräldrar och daghem i Norge.

Sedan fem år har Förbundet Hem och Skola haft medlemsföreningar som verkar på dagis. Det är ett viktigt område i vår verksamhet och idag har vi över sextio föreningar på dagis eller som är kombiföreningar för både skola och dagis. Under de här fem åren har vi varit i kontakt med andra organisationer som arbetar med de här frågorna. Det goda etablerade samarbetet med Suomen Vanhempainliitto i de inhemska småbarnspedagogiska frågorna är förstås viktigast för oss, men också den nordiska dimensionen är intressant.

Därför var det trevligt att stå värd för en grupp på sju personer från FUB och höra om vilka frågor som är aktuella i Norge. Bland annat märkte vi att skrivningarna i styrdokumenten för småbarnspedagogik liknar varandra i våra två länder. Det konkreta föräldrasamarbetet ser däremot annorlunda ut, då varje barnehage i Norge har ett samarbetsutvalg som består av föräldrar och personal. Samarbetsutvalgets uppdrag är att föra alla föräldrars talan, påverka administration och också ta ställning till ekonomiska frågor. I Finland börjar vi först komma igång med föräldraföreningsverksamhet på dagis i en större skala och de verkar på ett annat sätt. Föreningarna verkar i första hand för att skapa social gemenskap för barnen och deras föräldrar.

Gällande föräldrasamverkan på skolnivå har Förbundet Hem och Skola en aktiv roll i att administrera det nordiska samarbetet inom ett nätverk som vi kallar Nordisk kommitté, NoKo. Det är ett samarbete som är viktigt för oss och som under åren givit oss många goda idéer och uppslag för vår egen verksamhet. Det är hälsosamt för alla som verkar i föreningar och organisationer att se på sin verksamhet ur ett annorlunda perspektiv.

Tack norska vänner från FUB för ert besök!

Maarit Westerén