Tillbaka

Till föreningar, november 2020

Meningen med föreningen i coronatider.
Tack för fantastiska uppslag och idéer som framförts under höstens regionala träffar om hurdan föreningsverksamhet som kan förverkligas i coronatider! Ett urval av alla idéer finns samlade i en kort presentation.
Kanske er förening bland tipsen hittar något som kan inspirera just er att testa på något nytt?

Hem och Skola lanserar 20.11 podden: Vårdnadshavarens förklaring
Hem och Skola lanserar nu sin podd Vårdnadshavarens förklaring. I podden diskuterar vi frågor om skola och fostran sett ur ett föräldraperspektiv. De fem poddavsnitten publiceras under vintern på Soundcloud. Redaktör är Christian ”Kike” Bertell som är studiovärd tillsammans med Micaela Romantschuk. Den första podden har temat ”Vem övervakar skolan?”. Frågan diskuteras tillsammans med rektor Kitta Koli från Winellska skolan i Kyrkslätt och jurist Thomas Sundell från Regionförvaltningsverket. Den första podden publiceras på hemochskola.fi/podden.

Välkommen till andra stadiet!
Hem och Skolas material för stadieövergångar har kompletterats med ”Välkommen till andra stadiet!” som riktar sig till föräldrar vars barn går i årskurs 9. Materialet handlar om studievalet och studier på andra stadiet. Broschyren kompletterar materialserien som skapats i samarbete med Suomen Vanhempainliitto om stadieövergångar. Nu finns totalt fyra olika broschyrer som riktar sig till föräldrar då barnet börjar på dagis, sin skolgång, högstadiet och andra stadiet. Alla broschyrer finns både på svenska och finska och en del är också översatta till andra språk. Föreningen kan fritt tipsa om infon till nya föräldrar under föräldramöten eller informera om det via sina informationskanaler. Det för målgruppen aktuella materialet presenteras och erbjuds också via rektorer.

Årsmöten på distans möjliga till 30.6
Även om en förening inte har det inskrivet i sina stadgar att det går ha att föreningsmöten/årsmöten på distans möjliggör en tillfällig lag det. Denna lag är i kraft till slutet av juni. Det betyder att föreningens styrelse kan ta ställning till om distansdeltagande skall vara möjligt och hur det genomförs tekniskt. Observera att det trots det här formellt skall finans en fysisk mötesplats nämnd i kallelsen. Mera info via Föreningsresursen.

Katso-tjänsten upphör och ersätts med suomi.fi
Ifall er förening betalar ut löner och arvoden och ni redan nu använder er av den digitala Katso-tjänsten så påverkar den här informationen er förening, i annat fall berör den inte er.
Katso-tjänsten kommer att ersättas med suomi.fi-identifikation vid årsskiftet. Notera att föreningens Katso-fullmakter inte överförs utan det gäller att skapa nya fullmakter att sköta föreningens ärenden. Mera info via Föreningsresursen.

Samarbete kräver nya lösningar
Är det dags för föreningens styrelse att hålla ett möte tillsammans med skolans rektor eller daghemmets föreståndare?
Speciellt i de här utmanande tiderna är att det viktigt att föreningen och skolans/dagisets ledning har en fungerande kommunikation då föreningen är tvungen att förändra och anpassa verksamheten till rådande coronarestriktioner. Ifall det är länge sedan ni hade ett gemensamt möte är det nu en bra tid att ta initiativ till ett sådant. Planeringen av aktiviteter under vårterminen behöver kreativa och nydanande lösningar.