Tillbaka

Självstyrning och fenomen, hot eller möjlighet?

27.8.2019

Idag vill jag lyfta fram ett tema, som har behandlats de senaste veckorna i olika medier. Nämligen skolornas läroplan och nya lärmiljöer. Det diskuteras om hur ändamålsenliga nya lärmiljöer är och hur den bakomliggande pedagogiken tillämpas i olika skolor. En del föräldrar är bekymrade för om barnet alls lär sig de grundläggande färdigheterna i skolan och hur hen klarar av den grad av självstyrt lärande som krävs.

I en av artiklarna på Yle betonar professor emeritus Kari Uusikylä så fint det viktiga i skolan (fritt översatt): ”bestående strukturer, bestående lärare som bryr sig om och känner sina elever, samt goda kompisar”. Han anser att detta är grunden som man kan bygga på med idéer om nya läroplanen, ss. självstyrt lärande och fenomenbaserat lärande.

En ny läroplan skakar alltid lite på strukturerna, och denna gång har det blivit synligt i och med skolbyggnader som planerats enligt ett annat tankesätt än de tidigare skolorna. Om detta är oroväckande, kan det vara bra att ta steget bakåt och fundera på det som fungerar. Vi får i Finland överlag vara nöjda med att våra lärare är kunniga och vet hur relationen till eleven och elevernas relationer sinsemellan påverkar inlärningen. De vuxna i skolan bryr sig om barnen och individanpassar undervisningen enligt de förutsättningar som finns.

När man läser artiklar relaterade till detta, kan man få uppfattningen att man som förälder borde vara väldigt insatt i läroplanen för att kunna stöda sitt barn. Jag tycker ändå att man inte behöver vara det, utan en nyfikenhet för det nya räcker redan långt. Det är viktigt att finnas till för barnet hemma, visa intresse för skolan och ta upp de saker som väcker oro med läraren. Man kan bidra med de trygga strukturerna i hemmet och jobba för en trygg skolmiljö på det sätt som passar en själv.

För den läsaren som ändå vill ha en liten inblick i läroplanen, men inte är intresserad att läsa läroplansgrunderna på 473 sidor, rekommenderar jag Hem och skolas egen material ”Läroplanen i ett nötskal”. Skolorna eller kommunerna har också egna planer som man kan bekanta sig med.

//Linda