Tillbaka

Vänner behövs - Marias story

15.2.2019Det är aldrig för sent att börja skapa en bättre morgondag och man kan vända motgångar.

Maria Nygård

I Hem och skola -sammanhang hör man ofta uttrycket ”Föräldrar behövs”. Det stämmer, och nu i vändagstider vill jag lyfta fram föräldrarnas betydelse också i mobbningsförebyggande arbete i skolorna. På en träff med en Hem och Skola -förening i Jakobstad hade jag äran att träffa en väldigt inspirerande förälder, Maria Nygård. Med sitt engagemang vill hon jobba för en bättre gemenskap i klassen och idag ställer hon upp för att bli intervjuad i ämnet.


Maria, hur kom det sig att du blev aktiv i föräldraföreningsverksamhet?


“Jag ville vara en närvarande förälder när vår son Alec skulle in i skolvärlden och börja på första klass. Min egen bakgrund och skolhistoria spelade en stor roll i viljan och beslutet att ställa upp som klassförälder och gjorde att jag ville utnyttja möjligheterna att påverka klassen positivt. I lågstadiet blev jag utfryst och mobbingen pågick tyvärr i flera år. Att ställa upp som klassförälder gav mig en möjlighet att träffa och lära känna de andra föräldrarna samtidigt som det gav mig en chans att också kunna stärka samhörigheten och känslan av trygghet i klassen.


Året som klassförälder gick fort och eftersom klassföräldraskapet ska rotera kunde jag inte ställa upp detta år. När jag då fick förfrågan om jag kunde tänka mig att ställa upp i styrelsen för Lagmans Hem och Skola r.f. i höstas ställde mig till förfogande efter en viss självrannsakan. Kan jag?


Styrelsearbetet är intressant och talkoarbetet vi gör tillsammans stärker gemenskapen förhoppningsvis både i skolan och bland oss vuxna. Jag är så tacksam att jag faktiskt fick förfrågan av en avgående styrelsemedlem och att jag vågade välja att ställa upp och blev vald in i styrelsen. Det har gett mig en otroligt fin möjlighet att vara en aktiv förälder. Att vi som förening dessutom valde att ansöka om och pröva att gå med i projektet Varje förälder (är en resurs för sitt barn) där målsättningen ör att öka kunskapen och medvetenhet om hur föräldrars engagemang inverkar på såväl barnens skolframgång som på barnens välbefinnande i skolan kändes så bra.


När jag i samma veva fick frågan om jag kan tänka mig att ställa upp som styrelsens kontaktperson för klassföräldrarna blev jag otroligt stolt och tackade ja på studs. Jag hade ju verkligen gillat att ställa upp för den egna klassen och på det här sättet kunde jag få möjlighet att påverka positivt på ett större plan. Jag är väldigt tacksam och stolt över uppdraget som både styrelsemedlem och klassföräldrarnas kontakt.”


Vad motiverar dig för att använda tid och energi för detta frivilliga arbete?


“Känslan av att komma från ett möte eller en träff, känna att den tid och engagemang jag gett kan vidareförmedlas, att ge en annan förälder kraft och inspiration att i sin tur kunna inspirera barn och föräldrar i det egna barnets klass gör mig så glad. Det är ett roligt och härligt arbete att få hjälpa och inspirera, det känns som en belöning i sig själv, en revansch. Vi har hållit klassföräldraträff och bl.a. delat ut Hem och skolas infomapp om klassföräldraskap. ‘Stafettpinnen’ som jag kallar mappen, var ett uppskattat verktyg för klassföräldrarna. Om jag kan underlätta för andra föräldrar att skapa bättre stämning i klasserna, så förebygger vi mobbing och har dessutom roligt på samma gång.”


Vad vill du säga till föräldrar som är oroliga över stämningen i klassen eller sina barns kompisrelationer?


“Alla klasser kan stöta på problem, och kompisrelationer kan ändra från dag till dag och alla kan inte vara bästa vänner, eller hur. Men tillsammans kan vi börja skapa en trygg stämning. Bästa sättet att hålla koll på problemen är att förebygga, att vara öppen för diskussion, att våga vara närvarande som förälder och tala gott om varandra och skolan och andras barn. När man känner varandra och har träffats flera gånger i positiva tecken är det också lättare att kunna förhindra problem och lättare att jobba tillsammans med problemen, om de skulle uppstå, eftersom man redan har etablerat en respektfull dialog. Det är aldrig för sent att börja skapa en bättre morgondag och man kan vända motgångar. När vi skapar möjligheter för barn och föräldrar att ha roligt tillsammans, visar förståelse för varandra och respekterar varandra, så underlättar vi byggandet av trygga vänskapsband. Tillsammans skapar vi en bra grund för resten av skoltiden.”

Vänner behövs – och för att inget barn ska behöva vara ensam, behövs också vi vuxna. Hoppas Marias ord kan inspirera dig!

//Linda