Tillbaka

14.8 Pressmedd. Dagis börjar - Välkommen!

Dagis börjar, välkommen! 14.8

Då ett barn börjar på dagis är det en stor omställning för barnet och påverkar hela familjens vardag. Hur kan man som förälder förbereda sig på det här och vad är bra att veta på förhand?

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har tillsammans utarbetat en guide som riktar sig till föräldrar vars barn börjar på dagis. I den ges praktiska tips till föräldrar inför dagisstarten och central lagstiftning och grunderna för småbarnspedagogiken presenteras kort.

Pedagogerna är i en central roll då barnet börjar på dagis. Då de träffar föräldrarna är det viktigt att de går igenom målsättningen med verksamheten i den grupp där barnet börjar. Det är viktigt att från första början etablera ett gott samarbete mellan dagisets personal och hemmet. Ett fungerande samarbete är ett bra första steg på barnets lärstig och ett gott samarbete stöder barnets trivsel, inlärning och känsla av trygghet. Föräldrarnas positiva syn på verksamheten på dagis hjälper barnet att få en bra start.

Tidigare har Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto utarbetat motsvarande guider för föräldrar med skolbarn, ”Skolan börjar, välkommen!” och ”Välkommen till högstadiet!”

Under hösten kommer Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto att för första gången göra en undersökning som riktar sig till föräldrar som har barn inom småbarnspedagogiken. I ”Dagisbarometern” som lanseras i september kartläggs föräldrarnas syn på verksamheten inom småbarnspedagogiken. Tidigare har organisationerna tillsammans utfört motsvarande undersökning bland föräldrar med barn inom den grundläggande utbildningen.

Mera information ger:
Förbundet Hem och Skola
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk tfn 050-336 20 16

Suomen Vanhempainliitto
Verksamhetsledare Ulla Siimes tfn 040-553 09 81Sakkunnig i småbarnspedagogik Merja Korhonen tfn 044-341 40 64

Till broschyren Dagis börjar, välkommen!