Tillbaka

Varför gör vi som vi alltid gjort?

10.1.2020 

Det här är en fråga som man kunde ställa sig nu och då under 2020. Det är också en fråga som Melody Karvonen ställde under en föreläsning i går för dagis- och skolpersonal. Föreläsningen handlande om att bemöta barn och föräldrar från andra kulturer. Den var kryddad med många intressanta och ibland komiska exempel från hennes eget liv av sådant hon upplevt när hon kom till Finland från en annan kultur. Hon berättade också exempel från den långa tid hon har arbetat tillsammans med andra inflyttade.

Såsom i alla kulturer finns det seder och normer som bestämmer hur man agerar och beter sig i olika situationer. Ett enkelt exempel är hur vi äter. Vi har vanligtvis gaffeln i vänster hand och kniv i höger hand. Alla som har haft att göra med barn känner säkert igen sig i hur kämpigt det kan vara i en matsituation att få barnen att använda besticken på “rätt” sätt. Hur ofta stannar man upp och funderar på varför vi äter just på det sättet? Och hur kan vi motivera inför barnen att man ska äta just så? För att få maten ner i magen finns det många andra sätt att äta och ofta går budskapet bättre fram när det finns ett svar på frågan “varför”. 

När man har att göra med en person från en annan kultur är det bra att påminna sig om att, precis som man själv, har också hen sina egna kulturbetingade sätt att göra saker och ting. Istället för att bli irriterad eller fördomsfull på grund av hur någon annan gör en viss sak, kan det vara bra att ha en nyfiken inställning och se det som en möjlighet till personlig utveckling. Det kan till och med bidra till att man märker att ens eget sätt inte kanske är det bästa sättet. Såsom Melody Karvonen också lyfte fram i sin föreläsning, så sker ingen utveckling om det inte finns de som kritiskt ifrågasätter nuläget. 

Inför den kommande helgen uppmanar jag dig att identifiera något tanke- eller beteendemönster, som du gör nästan automatiskt. När du har valt det, ställ dig frågorna; vilken funktion fyller det här och finns det något alternativt sätt att tänka eller göra? Jag hoppas att denna övning kan ge insikter.

// Linda Björkgård