Tillbaka

Vad hände 2018?

31.12.2018

Förändringar som har med skola och dagis att göra brukar ofta upplevas som ganska stela och långsamma, men när man ser tillbaka på det gånga året, märker man att mycket faktiskt har hänt. Här följer några saker som varit på tapeten år 2018.

Början av året var ännu ganska präglat av #metoo och i många skolor ville man ta tag i förebyggande av sexuella trakasserier. #Metoo noterades på alla stadier och även utbildningsstyrelsen utgav en handbok för förebyggande och ingripande av sexuella trakasserier. Den stora uppmärksamhet som kampanjen fick gjorde att många ungdomar vågade lyfta fram sina egna erfarenheter.

I dagis testades avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Vem vet, kanske vi har en två-årig förskola i framtiden? Den nya lagen om småbarnspedagogiken trädde även i kraft i augusti 2018. Där är fokus bl.a. på att höja småbarnspedagogikens kvalitet genom högre utbildad personal. Tyngdpunkten är barnets bästa och för första gången skrevs förebyggandet av mobbning i lagen om småbarnspedagogik. Enligt lagen ska barnet skyddas från våld, mobbning och andra trakasserier.

Under hösten 2018 blev Move! -mätningarna ifrågasatta på bred front i och med den sorgliga händelsen sammankopplat med mätningen. Move! -mätningarnas syfte är att hjälpa eleven att förstå den fysiska funktionsförmågans koppling till elevens hälsa, ork och skolgång. Mätningarna har genomförts sedan 2016 och kommer att fortsätta även nästa år.

I slutet av året uppstod också en livlig diskussion on självstyrt lärande och digitalisering. En del sakkunniga och föräldrar lyfte fram oron över att skoleleverna ges, i förhållande till sin mognadsnivå, för stort ansvar över sitt eget lärande. Användning av digitala hjälpmedel kritiserades, i den bemärkelsen att digitaliseringen har blivit ett självändamål på bekostnad av inlärningsresultat. Det här visar på vikten av att skolorna kan förmedla sina pedagogiska val för föräldrarna, samt lyssna in föräldrarna kring dessa frågor.

Med denna tillbakablick önskar jag er alla ett gott nytt år 2019!

//Linda