Tillbaka

FAQ om Varje förälder

26.11.2018

När man startar ett helt nytt projekt väcker det ofta många frågor hos de som berörs av projektet. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna som ställs oss som jobbar i projektet.

Det som Hem och Skola jobbar för är ju samarbete mellan föräldrar och dagis eller skola. Varför driver förbundet nu ett projekt som heter Varje förälder?
Enligt den nya läroplanen ska föräldrarnas delaktighet i skolans verksamhet ha en central roll. Det ska finnas ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Projektet Varje förälder startades för att det finns ett behov av att underlätta för alla föräldrar att vara ett stöd i sitt barns lärande och skolgång. Skolorna och daghemmen, som har ansvar för att bjuda in till samarbete, har också behov av att hitta nya sätt att nå ut till föräldrarna. Ett gott samarbete mellan skolan och föräldrarna har stor betydelse för hur barnet trivs och hur det klarar sig i skolan. Också föräldrar och pedagoger mår bättre när samarbetet är bra.

Vem deltar i projektet?
Vi samarbetar med daghem, skolor och föräldraföreningar i svenska Österbotten. Under hösten skickade vi ut en intresseförfrågan där vi efterlyste daghem, skolor och föreningar som ville vara s.k. piloter i projektet och på så sätt vara med och utveckla samarbetet med föräldrarna. Till vår stora glädje visade det sig att intresset av att vara med var stort!

Vad gör ni just nu?
Just nu håller vi på att skapa kontakt med daghemmen och skolorna och besöker dem som vill vara piloter i vårt projekt. Våra 18 piloter kommer från nio olika kommuner i svenska Österbotten.
Tillsammans funderar vi på vad man vill satsa på att utveckla och ställer upp målsättningar för att nå fram. Man kan välja att ta i tu med en lite mindre sak, som berör en klass eller en avdelning på dagis, det kan också handla om större helheter som involverar många. Vi utgår från de behov som varje pilot har.
Även Hem och Skola-föreningar deltar i projektet och de hoppas bland annat på att kunna involvera fler föräldrar sin verksamhet, även föräldrar med invandrarbakgrund.

Linda och Petra