Nyheter

5.8 Ny på dagis?

Börjar ditt barn i småbarnspedagogiken nu i augusti? Hem och Skola har en broschyr som handlar om hur du som förälder kan förbereda dig inför allt det nya. I broschyren presenteras hur daghemmen idag samverkar med föräldrar. Broschyren har skrivits i samarbete med Suomen Vanhempainliitto och den finns förutom på...

Artikel

Marthorna visar vägen mot giftfritt dagis

Marthaförbundets projekt Giftfritt dagis ska hjälpa daghem i Svenskfinland att lära sig plastbanta och rensa bort leksaker och köksredskap som kan innehålla skadliga ämnen. Under hösten ordnas fortbildningar runtom i Svenskfinland. Plastleksaker, plastmuggar och plasttallrikar…Vi är så vana vid mängden plast att många av oss inte ens reflekterar över hur...

Artikel

Dagis och föräldrar fostrar tillsammans

Hur ska barnet lära sig att sova inne när dagis börjar? Och vem ansvarar för potträningen? Även om det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnets fostran sker det i samarbete med dagispersonalen. Alexandra Blomqvist arbetar vid Haikobrinkens daghem i Borgå. Det är få som inte minns känslan av att...

Bloggen

Fyra frågor om småbarnspedagogik i coronatider

14.4.2020. Hem och Skolas frågor besvaras av Mia Heikkilä som är biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi. Hur tycker du att personalen på daghemmet skall hålla kontakten med barnen som nu vårdas i hemmet?Här tänker jag att det beror på vilken relation man byggt upp före coronakrisen utbröt, och...

Bloggen

Från information till delaktighet

28.1.2020 Senaste lördag hade jag möjligheten att lyssna på en paneldiskussion som behandlade Dagisbarometern 2019. I Dagisbarometern har nästan 10 000 föräldrar till dagisbarn gett sina åsikter angående delaktighet och samarbetet mellan hemmet och daghemmet. I panelen lyfte olika experter fram sina tankar och åsikter om det som föräldrarna hade...

Pressmeddelande

25.1 Dagisbarometern 2019 - resultaten publiceras

Dagisbarometern 2019 Från information till äkta delaktighetFörbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto gjorde tillsammans den första Dagisbarometern någonsin. Undersökningen genomfördes som en webbenkät 10.9–6.10.2019. Föräldrarna till sammanlagt 9 932 barn som går på daghem och är under förskoleåldern besvarade enkäten. Målet med Dagisbarometern var att bilda en uppfattning om...

Medlemsbrev

Föreningar på dagis, september 2019

Bästa ordförande/sekreterare,Här kommer samlad information från Förbundet Hem och Skola som kan vara till nytta och inspiration för föreningsverksamheten under det nya läsåret. Dela gärna med dig informationen i föreningsbrevenSyftet med föreningsbrevet är att ta upp aktuella frågor som gynnar föreningsverksamheten och de enskilda föräldrarna i er förening. TIPS: Ta...

Pressmeddelande

14.8 Pressmedd. Dagis börjar - Välkommen!

Dagis börjar, välkommen! 14.8 Då ett barn börjar på dagis är det en stor omställning för barnet och påverkar hela familjens vardag. Hur kan man som förälder förbereda sig på det här och vad är bra att veta på förhand? Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har tillsammans utarbetat...

Hem och Skola 50 år

Dagisföreningar välkomnas 2014

Förbundet Hem och Skola gjorde en stagdeändring som ledde till att vi år 2014 kunde välkomna våra första föräldraföreningar på dagis som medlemmar. Idag har vi 60 medlemsföreningar som verkar i daghem, en del av dem är "kombiföreningar" som har både skolbarns- och dagisbarnsföräldrar i samma förening.

Bloggen

Så in i Norden

25.5 2019 Det var en norrman, en svensk, en dansk, en islänning och en finne... Vad hände sedan? Ofta blir det en lyckad kombination av det hela och vi hittar snabbt gemensamma frågor som förenar oss. Det var min och mina kollegers omedelbara reaktion efter att dörren stängdes efter en...

Bloggen

Hur mår småbarnsföräldrar i Österbotten?

9.5.2019 Institutionen för hälsa och välfärd kom nyligen ut med en rapport som baserar sig på enkät till småbarnsföräldrar från 2018. I enkäten ställdes frågor om familjernas välmående och här är lite av det som kom fram bland österbottniska föräldrar. Föräldrar nöjda med sina liv Det visade sig att cirka...

Artikel

”Alla är olika och det är okej”

Genussensitiv småbarnspedagogik behövs för att göra vardagen mera jämställd för barn på dagis. Det handlar inte om att göra om någon, utan om att bredda och lägga till, säger daghemsföreståndare Amelie Lund Ute är det blåsigt och grått men uppe på andra våningen på Smedsgatan 19 i Helsingfors är stämningen...

Nyheter

15.4 Bokpaket till daghem

Vill ert daghem få nya idéer för att fördjupa högläsningen? Daghem i Svenskfinland kan ansöka om paket med ett urval nya svenskspråkiga barnböcker och tillhörande pedagogiskt stödmaterial. 200 bokpaket sänds ut i början av hösten. För vem: Privata och kommunala daghem, ej familjedagvårdare eller språkbadsdaghem Ansökningstid: 15.4-15.5 2019 Elektronisk ansökan:...

Bloggen

Ge och ta!

5.4.2019 Denna vecka ordnade vi i Vasa en nätverksträff, dit vi bjöd in personer från de skolor, daghem och föreningar som är piloter i projektet Varje förälder. Eftermiddagens tema var kommunikation och den leddes av Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog vid Wasa teater. Det var lite spännande i början när ingen av...

Bloggen

Föräldrakväll på dagis

1.4.2019 De senaste veckorna har vi fått besöka flera dagis som på olika sätt vill involvera föräldrarna i lärandet och skapa större gemenskap i föräldragrupperna. Vid ett dagis, med stort upptagningsområde och över hundra barn, hade föräldrarna efterlyst fler tillfällen att få lära känna andra föräldrar, att träffas på ett...

Artikel

I Kimitoön hjälper barnen till med matlagningen

Hygienen ska vara i skick i ett skolkök, det är alldeles klart, förklarar hon. Men det är inget hinder för att ta med barnen i matlagningen. De gemensamma stunderna i köket är helt och hållet kökspersonalens initiativ. I Silva kök i Kimitoön bjuder kökspersonalen in daghemsbarn och skolelever till skolköket...

Bloggen

Vad hände 2018?

31.12.2018 Förändringar som har med skola och dagis att göra brukar ofta upplevas som ganska stela och långsamma, men när man ser tillbaka på det gånga året, märker man att mycket faktiskt har hänt. Här följer några saker som varit på tapeten år 2018. Början av året var ännu ganska...

Artikel

Samarbetet mellan daghem och församling

Samarbetet mellan daghem och församling förnyas Tallberga daghem och Borgå svenska domkyrkoförsamling jobbar tillsammans för modernare åskådningsfostran på daghemmet. Förnyelsen bottnar i den nya lagen om småbarnspedagogik. Målet är att inkludera alla barn i verksamheten, oberoende av tro. På Tallberga daghem i Borgå sitter 13 barn på bänkar och väntar....