Tillbaka

Föräldraengagemang gav resultat

11.4 2019 Det är ju inget fel på deras hjärnor, de är precis likadana som hos andra barn, säger Johan Segerfeldt, rektor vid Kista International School i Stockholm, som jag har nöjet att besöka. Skolan har ca 400 elever, samtliga med invandrarbakgrund. Skolan grundades för nio år sedan av en grupp somaliska föräldrar som var frustrerade över att deras barn inte hade tillräckligt goda betyg för att kunna fortsätta i gymnasiet efter grundskolan.


Det är ju inget fel på deras hjärnor, de är precis likadana som hos andra barn


Först initierade en grupp föräldrar något de kallade Läxhjälpen. Man engagerade föräldrar, som efter arbetsdagens slut ställde upp som frivilliga och hjälpte barn som inte kunde få stöd hemma med skolarbetet. Detta gav goda resultat och då föräldrarna märkte att antalet elever de hjälpte var stort beslöt det att grunda sin egen skola. (I Sverige får i princip vem som helst starta en skola om man har en idé om vad skolan kan tillföra kommunen. Om kommunen ger sitt tillstånd krävs ännu ett godkännande från Skolinspektionen; en myndighet som inte finns i Finland)
Nio år efter starten är Kista Internation School en mycket framgångsrik skola. 98 % eleverna har de senaste åren fått det som i Sverige kallas gymnasiebehörighet (rätten att fortsätta studera på gymnasienivå) då medeltalet på riksnivå är 84%. Det intressanta i sammanhanget är att 100% av eleverna har invandrarbakgrund och ingen talar svenska hemma.
Enligt både skolans rektor och Föräldrarådets ordförande Mohamed Hagi Farah, är orsaken till skolframgången; små klasser, hög vuxentäthet, satsning på skolspråket och en aktiv kontakt med föräldrarna. Själv lägger jag märkte till att inga kepsar är tillåtna och på min fråga om det svarar rektorn: – För mig personligen spelar det egentligen ingen roll om de bär keps eller inte men för att klara sig i vuxenlivet måste man lära sig att följa regler och då är det vår uppgift i skolan att lära barnet det.
På Hem och Skola understryker vi alltid hur viktigt det är att vi föräldrar har positiva förväntningar på våra barn. Skolan i Kista är ett mycket bra exempel på hur långt detta kan bära. Föräldrarna har flytt från sina hemländer för att ge sina barn en bättre framtid. Då de märkte att utsikterna för deras barn inte motsvarade de förväntningar de haft, har de tagit saken i egna händer och resultatet är häpnadsväckande. Ett talande exempel på vilken resurs föräldrar är för sina barn.


Jag är inte en förespråkare av friskolor eftersom risken för ojämlikhet och polarisering ökar men jag ser att de kan fungera då man har en hög ambitionsnivå, då man har fokus på hög kvalitet i undervisningen som är anpassad till målgruppen och då samverkan med föräldrar har hög prioritet.

//Micaela

Fotnot:
I Sverige har man fritt skolval, vilket innebär att föräldrarna fritt kan välja i vilken skola de vill att deras barn skall gå och varje barn tilldelas en skolpeng som följer med barnet