Projekt

Förbundet Hem och Skola samarbetar aktivt med andra organisationer och den offentliga sektorn i teman som berör barn och familjer. 

“Varje förälder” är förbundets treåriga projekt som strävar till att utveckla nya modeller för mötet mellan skolan/dagis och föräldrarna.