Flicka cyklar

Projekt

Förbundet Hem och Skola samarbetar med andra organisationer och den offentliga sektorn i olika projekt och kampanjer som berör barn och familjer. 

Den nationella Hem och Skola-dagen är ett återkommande evenemang den sista fredagen i september. Tanken med dagen är att välkomna föräldrar till skolan och inbjuda dem till samverkan med skolan. Det är skolans rektor som anmäler att skolan deltar.