Materialbeställning

Här kan du beställa material

Alla Förbundet Hem och Skolas foldrar är gratis för våra medlemsföreningar.
Notera att materialpaketet måste lösas ut från postkontoret inom en vecka, ifall det returneras till oss som oinlöst så fakturerar vi samtliga postkostnader av beställaren.
Det materialet som finns i pdf-format får skrivas ut för eget bruk.
För icke medlemmar debiterar vi 1 euro per tryckalster + porto.