Tillbaka

En kväll i Kvevlax

15.10.2019

I Kvevlax lärcenter jobbar vi på med att utveckla modellen Familjevänlig skola. Förra veckan var det föräldrarnas tur att diskutera kommunikation och samarbete. Och ja, föräldrarna hade faktiskt många åsikter och tankar kring det!

Kvällen började med en kaffekopp och en inledande föreläsning med Micaela Romantschuk. Sedan fick föräldrarna rotera mellan tre olika diskussionsgrupper, där samarbete och kommunikation diskuterades från lite olika vinklingar. Med oss var förutom föräldrar också två representanter från skolan och flera från föräldraföreningen vid Kvevlax lärcenter. Föräldraföreningen höll i en av gruppdiskussionerna, för att få pejling på föräldrarnas tankar kring föreningens verksamhet.

Bilderna beskriver en liten del av diskussionerna. De gröna lapparna beskriver sådant som fungerar bra och de gula sådant som borde utvecklas. Idéer om föreningens verksamhet finns på rosa lappar.

Det diskuterades bl.a. tillit, om att kunna träffas med andra föräldrar, om Wilma, veckobrev, öppet hus -dagar och social media. Många av föräldrarna hade barn i förskolan eller i de lägre klasserna och därav diskuterades även samarbetet med förskolan och eftis. Föreningens styrelse fick en hel hög med idéer för att bygga på samhörighetskänslan och gemenskapen i den nya skolan.

“De (andra föräldrarna) hade ju så många bra idéer!”

En pappa i slutet av träffen.

Ett sådant gäng engagerade föräldrar utgör en bra grund att skapa en äkta familjevänlig skola! Nästa vecka diskuteras liknande tema med lärarna i skolan.

//Linda