Tillbaka

Påras vann tävlingen "Lust att läsa" 2009

Är 2009 hade Förbundet en läskampanj som vanns av Påras Hem och Skola. Nedan prisnämndens motivering till att utse Påras som segrare:

I Påras skola, som ligger i Kronoby, har föräldraföreningen sannerligen inspirerats av tävlingen och på ett utmärkt sätt tagit förankrat ansvaret för barnens läslust bland föräldrarna.


Redan i maj inleddes ”Lust att läsa”-aktiviteterna med en lyckad barnfri föräldrakväll med temat ”Sagans värld”. Föräldrarna kom till skolan utklädda till olika sagofigurer. Ett celebert sällskap bestående av bl.a. troll, prinsessor, kungar, Pippi Långstrump och hennes häst, Fru Pruselius, indianer, Hemulen, cowboys, häxor, Rödluvan, Emil och Lina från Lönneberga, Snövit, Batman, Bananer i pyjamas och Pettson samlades på kvällen den 8 maj i skolan. Syftet med kvällen var att inspirera föräldrarna inför sitt stora uppdrag: stöda barnens läsintresse.

Under sommaren läste eleverna i åk 1-2 många böcker och förde läsdagbok över sin sommarläsning. Dessutom utmanades åk 1-2 att läsa så många böcker att en symbolisk trave med bokryggar nådde skolans tak i månadsskiftet september-oktober.
En pensionerad lärare, Linnea Tallgård, besökte skolan och inspirerade eleverna med sagolekar och ramsor. Under föreningens årsmöte samma kväll presenterades en del av det som eleverna gjort under dagen.
I åk 3-4 skrev eleverna på läsekontrakt i vilka de på förhand lade upp ett mål för det egna läsandet. Eleverna uppmanades hemma läsa högt för sina föräldrar.
Påras Hem och Skola donerade en hög med böcker till skolans bibliotek. Det roliga är att projektet kommer att fortsätta också under våren med bl.a. besök av skådespelaren Göran Sjöholm.

Konklusion: Påras Hem och Skola hade på ett utmärkt och synnerligen kreativt sätt tagit sin an utmaningen ”Lust att läsa”. Insikten om föräldrarnas viktiga roll genomsyrar samtliga aktiviteter.