Tillbaka

Till föreningar, april 2020

Bästa medlemmar i föreningens styrelse,

Tidningen Hem och Skola 2/2020:
Då skolorna och många daghem är stängda så utkommer Tidningen Hem och Skola 2/2020 ENDAST DIGITALT. Senaste vecka sände vi en e-post till skolornas rektorer och daghemmens föreståndare med uppmaningen att sprida länken till den digitala tidningen. Kolla gärna att infon har nått era föräldrar. Tidningen är en medlemsförmån som er förenings har då ni är medlem i Förbundet Hem och Skola. Sprid gärna själv länken via era egna kanaler.

Hela tidningen finns uppladdad som en pdf och som enskilda artiklar.

Föreningens digitala möten
Föreningars styrelser kan hålla styrelsemöten digitalt. Föreningar som enligt sina stadgar skall ha föreningsmöten eller s.k. årsmöte under våren kan skjuta upp det. Undantagsvis får mötet hållas senast 30.9.2020. Få Hem och Skola-föreningars stadgar tillåter föreningsmöten på distans. I och med att många föreningar i vårt land är i samma sits så kommer riksdagen att behandla möjligheten att göra ett undantag så att föreningar under de här undantagsförhållandena kan ordna ett föreningsmöte på distans. Vi informerar er förening så snart den här frågan har klarnat.

Förbundets årsmöte
Vi återkommer senare med information om hur och när Förbundet Hem och Skolas årsmöte kommer att ordnas. Med tanke på att förbundets årsmöte uppskjutits och medlemsavgiften inte fastställts så kommer vi att sända ut fakturan för Förbundet Hem och Skolas medlemsavgift först efter att förbundets årsmöte har hållits. Informera gärna er kassör om det här.

Den nationella Hem och Skola-dagen fredagen den 25 september
I början av juni kommer vi aktivt att puffa möjligheten för rektorer att anmäla sin skolas deltagande i den nationella Hem och Skola-dagen fredagen den 25 september. Då rektorerna anmäler att skolan deltar kan de beställa ett kostnadsfritt produktpaket med kaffemuggar m.m. Hur arrangemangen utformas i september tar sedan varje skola ställning till. Många föräldraföreningar har varit med på ett hörn i arrangemangen, så det kan vara värt att notera budet till rektorerna.

Material för nya föräldrar
Kommunikationen med föräldrar vars barn nästa år kommer att börja i er skola/ert daghem försvåras av att vårens föräldramöten för de nya föräldrarna inte sker fysiskt. Kanske också er förening brukar ta tillfället i akt och informera om sin verksamhet? Om er förening har digitala kanaler i bruk så dela gärna Hem och Skolas material som riktar sig just till de här föräldrarna.

Materialet finns i vår materialkatalog:
Skolan börjar – Välkommen!
Välkommen till högstadiet!
Dagis börjar – Välkommen!

Hem och Skola i coronatider
Läget med pandemin förändras hela tiden och vi följer med hur situationen påverkar familjernas vardag. På vår webbplats har vi en blogg där vi publicerar texter med olika infallsvinklar. Följ gärna oss på FB @hemochskolaifin och Instagram @hemochskolaifinland. Föreningen eller du som privatperson får gärna dela de FB-inlägg ni tycker att är intressanta med tanke på er medlemskår.