Tillbaka

Skolan börjar

7.8.2019

Att börja skolan medför en spännande förändring i vardagen, både för barnet och för föräldrarna. Det kan kännas förväntansfullt och roligt, men för någon också nervöst och lite skrämmande att gå till skolan. Det finns mycket föräldrar kan göra för att hjälpa barnet att få en så bra skolstart som möjligt.  Här listar vi några saker som kan hjälpa barnen:


1. Lyssna på ditt barn
Hur känner barnet inför skolstarten? Lyssna och ta barnet på allvar och prata om det som kommer upp, utan att överföra din egna eventuella oro och tråkiga minnen från skoltiden. Försök hitta det som är roligt och positivt med att börja skolan, i stället för att prata om det som känns tråkigt eller svårt.


2. Var en förebild
För barnet är det viktigt att du inte pratar illa om skolan, lärare, klasskompisar eller läxor med barnet. Hur du ser på skolan har stor betydelse för hur barnet ser på skolan. Att ha positiva förväntningar på barnet och visa förtroende för skolan är viktigt för hur barnet trivs och klarar sig i skolan.


3. Samarbeta
Det är inte ovanligt att också föräldrar har tankar och funderingar om barnets skolgång. I dagens skola betonas föräldrarnas delaktighet och ett gott samarbete mellan skolan och hemmet. Att ta kontakt med barnets lärare eller annan personal i fall du grubblar på något är inte det minsta konstigt.  För att skapa en trygg miljö för barnet är det viktigt att man har ett gott samarbete mellan skolan och hemmet.
Barnet tillbringar den mesta av sin tid i skolan i sin egen klass och därför satsas det, i bästa fall, mycket tid på att bygga upp en god gruppanda. Genom att lära känna klasskompisarna och deras föräldrar kan också du vara med och skapa goda relationer i klassen.


4. Var nyfiken och närvarande
När skolan väl kommit i gång är det viktigt att du fortsätter att prata om skolvardagen med barnet; visa att du bryr dig genom att ställa enkla frågor om hur dagen har varit eller om de fått lära sig något nytt. Att skapa en rutin av att kunna diskutera sin skolgång kan göra det lättare att också berätta i fall barnet stöter på svårigheter. Var närvarande i barnets vardag och hjälp barnet att strukturera upp dagarna så att det finns tid för både vila och gemensam tid med familjen och läxläsning, kompisar och hobbyer.


Mera om hur du som förälder kan stödja ditt barn inför skolstarten hittar du i vårt material Skolan och börjar – välkommen! och Välkommen till högstadiet./Petra