Peppåpraten

Med Peppåpraten kan varje Hem och Skola-förening stärka gemenskapen bland föräldrarna.

– Christian Joffs

En pratstund i gott sällskap. Det är stunder som ger oss en chans att få nya insikter och dela med oss av våra egna erfarenheter. 

Peppåpraten handlar om att låta föräldrar träffas så att de får utbyta tankar och känna att de inte är ensamma med sina funderingar. 

Skolan och hemmet har samma mål: att säkra barnens lärande och välbefinnande. Lärarna ansvarar för samarbetet mellan hemmet och skolan och för att föräldrarna ska känna sig delaktiga i barnets skolgång. I den delaktigheten ingår att föräldrarna känner att de kan vara ett stöd för sitt barn.

Men hur är det med föräldrarnas funderingar kring till exempel hobbyer, kvällsrutiner och skärmtid? Plus allt annat som hör till familjelivet? Med vem kan föräldrarna bolla sina tankar och frågor? Förstås med andra föräldrar. 

Peppåpraten är Hem och Skolas koncept för att sammanföra föräldrar som har längre och kortare erfarenhet av skol- och familjevardagen. Och vi är övertygade om att sådana samtal ger alla något värdefullt.

Som namnet Peppåpraten säger är grundtanken att: 

  1. Vi ska peppa varandra mer. Föräldrar förtjänar att få uppmuntran. Det kan handla om att våga prova något nytt eller få bekräftelse att gjorda val är rätt val. Det minskar den där gnagande känslan av Gör jag rätt nu? Är jag den enda som tänker så här?  
  1. Vi ska prata mer med varandra. Att träffas och prata har vi människor gjort i tusentals år. Men i de här digitala tiderna är det nästan ovanligt att vi får lägga undan telefonen och prata en stund om det som är viktigt för oss. 

Peppning och prat är inte bara ett fantastiskt sätt att dela kunskap mellan föräldrar, det är också ett utmärkt sätt att skapa gemenskap. Och föräldrar som känner gemenskap kan det aldrig finnas för många av.  

Det är alltid givande att ha ett bollplank, någon att diskutera och fundera med. Därför tänkte jag direkt att jag kan stödja någon annan med de erfarenheter jag har. 
– Förälder på en av Peppåpratens pilotskolor 

Till en början har Peppåpraten erbjudits sju pilotskolor och Hem och Skola-föreningar i Svenskfinland (Korsholms högstadium, Sarlinska skolan, Smedsby-Böle skola, Åshöjdens grundskola och Borgaregatans högstadium, Kvevlax lärcentrum och Cygnaeus skola i Helsingfors). Under 2024 utökar vi med åtta nya skolor. Vill din Hem och Skola-förening ingå i den gruppen? Hör då av dig!

Vill du vet mera om hur Peppåpraten fungerar konkret? Läs mera här!

Peppåpraten är den första aktivitetsmodulen i projektet Föräldramentor i skolan. Syftet med projektet är att minska familjers känsla av utanförskap och ofrivillig ensamhet och samtidigt stärka dig i rollen som förälder.

Kontaktuppgifter:

Jocke Enegren
jocke.enegren@hemochskola.fi, 050 301 70 99

Christian Joffs
christian.joffs@hemochskola.fi, 044 317 34 74

Christian kan Österbotten som sin egen ficka och Jocke kan Nyland på sina fem fingrar. Tillsammans täcker vi också upp Åland, Åboland och resten av världen!