Tillbaka

Första maj-jippo 50 år i Kyrkslätt

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt har arrangerat ett första maj-jippo som blivit en institution. Jippot ordnas i skolans utrymmen och hundratals föräldrar engagerar sig på något sätt i arrangemangen. Första maj-jippot är en samlingspunkt för de svenskspråkiga i Kyrkslätt och det lockar också många finskspråkiga barnfamiljer till skolan. Tillställningen ordnades första gången år 1968 av föreningen som då hette Kyrkslätt samskolas understödsförening. Den föreningen var en av Förbundet Hem och Skolas 24 första medlemsföreningar.