Tillbaka

Är alla med?

29.4.2019

Förra veckan samlades föreningsaktörer, tjänstemän, förtroendevalda och företagare vid Österbottens delaktighetsarena som ordnades i Vasa. Temat för seminariet var ”delaktighetens många ansikten” och det intresserade förstås oss i projektet Varje förälder, som jobbar med att öka varje förälders delaktighet i skol- och dagissammanhang.

Under dagen hölls många intressanta föreläsningar om civilsamhällets roll i nutida Finland. Det betonades starkt föreningarnas roll som möjliggörare till delaktighet i samhället och hur mycket faktiskt byggs på frivilligarbetets insatser. Enligt Aaro Harju, huvudsekreterare på Kansalaisfoorumi,motsvarar det frivilliga arbetet i Finland ca 80 000 personers årsverke mätt i arbetstid och 37% av finländarna gör regelbundet frivilligt arbete. Det är alltså ingen liten population som engagerar sig i föreningsuppdrag.

Hurdana normer finns i vår verksamhet?

Trots att detta utgör en så stor del av det finländska samhället, tampas föreningarna ibland med svårigheten att få med nya aktiva medlemmar. Tidsbrist nämns som ett av bovarna, för föräldrar att kunna göra något för det gemensamma goda. Det är lätt att förstå, i och med att vi kan välja bland så många saker att spendera tiden på. Men, som ett råd åt föreningar för att öka intresset för engagemang är att granska hur föreningen ser ut – är alla med eller riktar sig verksamheten bara till vissa?

Jag deltog i en workshop, som leddes av Maria Normann från Ekvalita. Hon berättade om ett enkelt sätt att ”normtesta” sin verksamhet. Det gick ut på att granska sin verksamhet genom att fråga sig om man har med till exempel personer…

…av olika kön eller könsidentitet

…med olika religion eller övertygelse

…i olika åldrar

…med olika språk, nationalitet, ursprung eller etnicitet

…med olika familjeförhållanden

…med olika hälsotillstånd eller funktionshinder (psykiska och fysiska)

…med olika sexuell läggning

Det här kan vara en bra övning också för föräldraföreningar. Om man ser sig omkring på ett föreningsmöte och kring bordet finns personer, som i de flesta avseenden påminner om en själv, kan det vara bra att fundera om något borde göras för att få en heterogenitet. Maria citerade fint en bekant till henne genom att påpeka att ”på en snäv väg kan bara vissa komma fram, men på en bred ryms alla, oberoende om man går, cyklar, har barnvagn eller rullstol”.

//Linda