Tillbaka

Till föreningar, maj 2021

Temaår Fokus Må bra 2021-2022.
Det senaste året har varit tungt för de flesta och många barn och unga har det extra jobbigt. Därför har vi inför nästa höst skapat ett koncept som föreningarna kommer att få mera information om i medlet av maj. Det är en satsning på att öka välmående i skol- eller dagissamfundet som vi hoppas att alla föreningar vill ta del av på sätt eller annat under nästa läsår. Informationen skickas till alla föreningar per e-post.

Den nationella Hem och Skola-dagen firas tryggt fre 24.9
Nästa höst siktar vi igen på att uppmärksamma den nationella Hem och Skola-dagen. Det är skolans rektor eller daghemmets föreståndare som anmäler att er skola/ert daghem deltar. Vi har utvecklat en modell där vi har olika programuppslag som kan förverkligas så att eventuella coronabegränsningar kan beaktas. Uppmana gärna att er skola/ert daghem att delta i år!

Projektet Varje förälder avslutat
Hem och Skolas projekt Varje förälder i Österbotten har nu slutförts. Projektet har riktat sig till föräldrar, föräldraföreningar, daghems- och skolpersonal i svenska Österbotten. Nu sprids erfarenheter och modeller som utvecklats inom projektet till övrig Hem och Skola-verksamhet. Vi vill rikta ett stort tack till alla skolor, daghem och föreningar som varit delaktiga i projektet.

Årsmöte och ny förbundsstyrelse
Förbundet höll sitt årsmöte 24.4. Under mötet invaldes Linda Mannila från Pargas till förbundsstyrelsen som ny styrelsemedlem. Anders Vahtola från Pargas/S:t Karins, Åse Fagerlund från Helsingfors och Patrik Flöjt från Jakobstad omvaldes som styrelsemedlemmar. Kolla gärna in vem som representerar din region i förbundsstyrelsen. Styrelsemedlemmarna är värdar för de regionala träffarna som kommer att arrangeras under höstterminen.

Årsmötet godkände budgetförslaget som innebär att föreningar betalar en medlemsavgift till förbundet som är 65 cent per elev i skolan/barn på daghemmet. Medlemsfakturan sänds inom kort till föreningens ordförande.

TIPS:

Väljer ni klassföräldrar i er skola? Fungerar det bra eller upplever ni att uppdraget är otydligt och att det kan vara svårt att få föräldrar att ställa upp? Här kommer några konkreta tips på vad det lönar sig att tänka på. Mera information finns på vår hemsida Hem och Skola – Klassföräldrar

  • Börja med att diskutera VARFÖR ni väljer att ha klassföräldrar. Då ni själva har svaret på den frågan är det lättare att marknadsföra uppdraget som något viktigt och värdefullt.
  • Diskutera klassföräldraskapet med skolans personal; hur ser skolan på klassföräldrarnas uppdrag?
  • Kommunicera uppdraget som något viktigt och värdefullt, inte som ett nödvändigt ont.
  • Ordna en träff på hösten för de nyvalda klassföräldrarna och stöd dem i deras uppdrag. Kanske någon i styrelsen kan ha som sitt ansvarsområde att stödja klassföräldrarna och vara en länk mellan dem och styrelsen.
  • Uppmuntra klassföräldrarna att tillsammans med klassläraren/gruppledaren diskutera hur de kan bidra till välmående och gemenskap på klassnivå.
  • Erbjud klassföräldraskapet som en möjlighet men tvinga inte uppdraget på någon.

Nykter Solklart!
Förbundet Hem och Skola medverkar i Kampanjen Nykter – solklart! Den uppmuntrar unga att tillbringa sin fritid och semester utan berusningsmedel – även när pandemisituationen åter lättar och det blir möjligt att ordna sammankomster och fester igen.