Tillbaka

8.5 Senarelägga föreningens årsmöte

En del Hem och Skola-föreningar skall enligt sina stadgar hålla sitt föreningsmöte (ofta kallat årsmöte) under våren. Coronarestriktionerna har lett till att möten inte har kunnat hållas i vanlig ordning. Riksdagen har godkänt ett undantagsförfarande i den här frågan. Den lättaste lösningen är att skjuta upp föreningsmötet till hösten, men det finns också möjlighet att ordna ett digitalt möte trots att det sättet att samlas inte finns inskrivet i föreningens stadgar. Mera information finns samlad på Föreningsresursens webbplats.